Công trình xanh

Phát triển công trình cân bằng năng lượng, hướng tới thành phố cacbon thấp

Thứ ba, 12/10/2021 | 08:55 GMT+7
Từ ngày 3 – 5/11 tới đây, Tuần lễ Công trình hiệu quả năng lượng Việt Nam 2021 (VEEBW2021) chính thức được tổ chức nhằm thúc đẩy mục tiêu phát thải cân bằng Net-zero trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam với chủ đề “Công trình – Thành phố 0 Cacbon. Vì con người – Vì tương lai”.

Trước thách thức của biến đổi khí hậu, công trình cân bằng năng lượng (Net Zero Energy Building) trở thành một trong những giải pháp toàn diện nhằm giải quyết mục tiêu kép: giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính CO2 trong lĩnh vực xây dựng và đảm bảo sự tiện nghi, nâng cao chất lượng môi trường sống của con người. Tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị của ngành xây dựng cần hành động nhằm tối thiểu nhu cầu sử dụng năng lượng, ứng dụng vật liệu mới và năng lượng tái tạo.  

Ứng dụng những giải pháp, đổi mới sáng tạo trong thiết kế, vật liệu mới và năng lượng tái tạo trong công trình xây dựng

Việt Nam, nơi sự phát triển bền vững bị đe dọa bởi tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa tăng nhanh không thể nằm ngoài xu hướng này. Tuy vậy, sự thiếu hoàn thiện của các hệ thống hỗ trợ phát triển công trình cân bằng năng lượng tạo nên một khoảng trống trên thị trường nhưng cũng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp tiên phong. Trong bối cảnh này, 3 hội thảo trực tuyến trong khuôn khổ Tuần lễ Công trình hiệu quả năng lượng Việt Nam 2021 được tổ chức nhằm tạo nên ba mảnh ghép quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào “Net-Zero” trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. 3 hội thảo có các chủ đề là: Chiến lược phát triển ngành xây dựng “Net-Zero” qua các bài học kinh nghiệm quốc tế; Ứng dụng các giải pháp và đổi mới sáng tạo trong thiết kế và vật liệu mới nhằm giải quyết các thách thức của công trình cân bằng năng lượng; Vai trò phối hợp giữa hiệu quả năng lượng và ứng dụng năng lượng tái tạo trong công trình cân bằng năng lượng. 

Dự kiến, 3 hội thảo sẽ quy tụ các tổ chức, chuyên gia từ lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, thiết kế, tư vấn, vật liệu, năng lượng tái tạo trong nước và các quốc gia phát triển. Trọng tâm bao gồm các chia sẻ đa chiều về chiến lược phát triển quy hoạch xây dựng thành phố cacbon thấp qua các bài học kinh nghiệm quốc tế và địa phương, ứng dụng những giải pháp, đổi mới sáng tạo trong thiết kế, vật liệu mới và năng lượng tái tạo. Từ đó thiết lập tiền đề phát triển bền vững thế hệ công trình cân bằng năng lượng sắp tới vì con người và tương lai Việt Nam.

An Vinh