Tích cực thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Thứ hai, 17/6/2024 | 11:23 GMT+7
Mới đây, tại Kon Tum, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, hội nghị nhằm chia sẻ những thành quả đạt được của mỗi địa phương trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường và trao đổi những khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù của khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Từ đó cùng thảo luận để tìm ra giải pháp khắc phục, đề xuất ban hành những cơ chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở mỗi địa phương nói riêng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung thời gian tới. Hội nghị cũng có ý nghĩa hết sức đặc biệt để tỉnh Kon Tum cùng với các địa phương trong khu vực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường cùng phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, thời gian qua, tỉnh đã đạt được một số thành quả nhất định về công tác bảo vệ môi trường như: tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; 86,8% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý; 100% cơ sở/nhà máy áp dụng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp đạt loại A; 100% cơ sở/nhà máy theo quy định có hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục được kết nối, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý...

Đại diện Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã nêu các vấn đề về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên gồm: thực trạng và diễn biến chất lượng môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2023; công tác truyền nhận, kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; công tác hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật để triển khai truyền nhận, kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng theo quy định; một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai Quy hoạch quan trắc môi trường quốc gia theo Quyết định 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trong đó, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã trình bày báo cáo thí điểm thu phí rác thải theo lượng phát sinh tại phường Cẩm Nam, Hội An; Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế trình bày tham luận “Một số kết quả triển khai phân loại rác thải và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên trình bày tham luận “Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số thành phần môi trường của bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Phú Yên”.

Bên cạnh đó, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã phản hồi kiến nghị, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm các nhóm vấn đề về quy định, chính sách về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, tuyên truyền tập huấn, tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; báo cáo và quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi trường; công tác tài chính, nông thôn mới và truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Khả Như (T/H)