Tỉnh Đắk Nông phát triển đô thị thông minh

Thứ sáu, 22/7/2022 | 09:33 GMT+7
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo quyết định, đề án tập trung vào các nội dung chính trong phát triển đô thị thông minh của tỉnh Đắk Nông bao gồm quy hoạch thông minh, phát triển hạ tầng ICT cho đô thị thông minh, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh và phát triển, cung cấp các dịch vụ tiện ích đô thị thông minh. Bảo đảm phát triển đô thị thông minh bền vững của tỉnh gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên phạm vi toàn tỉnh.

Giai đoạn đến năm 2025 tập trung phát triển mô hình điểm đô thị thông minh tại thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil. Đến năm 2030 triển khai nhân rộng mô hình tại các đô thị thuộc tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Đắk Nông định hướng xây dựng đô thị thông minh với 6 mục tiêu tổng quát gồm: quản lý đô thị tinh gọn; chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, nhất là các vấn đề liên quan tới giao thông, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường hiệu quả; cung cấp dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng; nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm...

Giai đoạn đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung phát triển mô hình điểm đô thị thông minh tại thành phố Gia Nghĩa 

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung xây dựng hệ thống giám sát an ninh trật tự, giao thông thông minh, phòng cháy, chữa cháy tại các công trình trọng yếu; xây dựng hệ thống giám sát môi trường thông minh tại các đô thị, khu công nghiệp, địa điểm cần giám sát chất lượng nước, không khí; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống kết nối y tế, hệ sinh thái giáo dục, du lịch, dịch vụ nông nghiệp thông minh…

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện đề án là 392 tỷ đồng, trong đó kinh phí giai đoạn 2022 – 2023 hơn 270 tỷ đồng, còn lại là giai đoạn 2024 – 2025. Nguồn vốn thực hiện đề án được huy động từ ngân sách nhà nước, vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn ODA và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Hiện tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp và kho dữ liệu dùng chung theo kiến trúc chính quyền điện tử; kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Hiện 98% cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông có máy tính để làm việc và tỷ lệ qua đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về công nghệ thông tin là 93%.

Nhã Quyên