Tiết kiệm điện năng

Tổng kết Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020

Thứ tư, 9/12/2020 | 09:26 GMT+7
Tại Nghệ An, Sở Công Thương Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020.

Khai mạc hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết: “Trong 5 năm qua, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thiết kế nhằm dỡ bỏ các rào cản, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội”.

Trong đó, vai trò quản lý Nhà nước ngày càng được tăng cường; hầu hết các sở, ban, ngành, địa phương đều xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể hoặc lồng ghép với kế hoạch, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Một số địa phương, đơn vị đã giao chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng cho từng bộ phận và đưa vào chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm. Hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh và ngày càng phong phú với sự phối hợp tham gia của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể, trường học, hộ gia đình. Qua đó, nâng cao nhận thức và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp cũng như người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An về kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020

Bên cạnh đó, một số công trình xây dựng, công trình chiếu sáng kể cả xây mới và cải tạo đã sử dụng thiết bị, bóng đèn tiết kiệm điện. Người dân cũng quan tâm, sử dụng các phương tiện, thiết bị trong gia đình được dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Chương trình còn tổ chức trưng bày các sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhằm giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và có sự lựa chọn, sử dụng hiệu quả các thiết bị, nguồn năng lượng tái tạo. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ nhiều trường học xây dựng và lắp đặt hệ thống phòng học đạt ánh sáng tiêu chuẩn, giúp nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài ra, chương trình còn tư vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, cải tiến đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại, đào tạo cho cán bộ quản lý năng lượng của doanh nghiệp trọng điểm và các doanh nghiệp sử dụng năng lượng lớn.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An Hoàng Văn Tám bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, ban hành cơ chế chính sách để khuyến khích các hoạt động của chương trình, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời mong muốn tỉnh bố trí kinh phí hàng năm đầy đủ theo lộ trình chương trình đã đề ra. Trên cơ sở nội dung, nhiệm vụ chương trình đề ra đề nghị các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, quán triệt đến cán bộ, người dân và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Các địa phương căn cứ yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm xây dựng kế hoạch và trích ngân sách phù hợp để triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

Tiến Đạt