Triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2024 với các hoạt động hiệu quả, thiết thực

Thứ năm, 29/2/2024 | 15:55 GMT+7
Ngày 29/2, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa 11 thảo luận một số vấn đề công tác, trong đó tập trung vào chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2024.

Theo kế hoạch, chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2024 sẽ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, trong đó thời gian cụ thể do Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường tự quyết định; diễn ra tại những địa bàn trọng điểm: 33 Làng Thanh niên lập nghiệp, 6 Đảo Thanh niên, 63 thôn bản khó khăn được lựa chọn hỗ trợ thành “Làng quê đáng sống”, nơi 16 dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống…

Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”

Chiến dịch “Mùa hè xanh” tổ chức các hoạt động để sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa nông thôn: tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên thông qua những đợt hoạt động tình nguyện; hỗ trợ xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, làng xã sáng - xanh - sạch - đẹp; hỗ trợ nhân dân bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương; ý thức, văn hóa tham gia giao thông.

Các đội hình tình nguyện cũng tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đặc biệt, năm nay sẽ tổ chức các đội hình tư vấn sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên.

Năm nay, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng sẽ vận động thành lập ít nhất 1 đội hình sinh viên tình nguyện là du học sinh tại Việt Nam tham gia các hoạt động trong chiến dịch. Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài vận động nguồn lực để phối hợp với Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố kết nghĩa thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện trong nước.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia bày tỏ đồng tình với việc tổ chức cho du học sinh nước ngoài ở Việt Nam tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2024. Tuy nhiên, trong công tác khen thưởng cần có hình thức quy đổi các loại bằng khen, giấy khen phù hợp với các quốc gia.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết lưu ý tính hiệu quả, thiết thực của chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2024. Theo đó, các cấp Hội Sinh viên trên cả nước cần tránh sa vào hình thức, cần tạo được cảm hứng trong sinh viên. Chiến dịch “Mùa hè xanh” cần được chú trọng hơn đến những mô hình tình nguyện dài ngày, bền vững, kết hợp trực tuyến… để làm sao thu hút nhiều sinh viên nhất có thể, gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng sinh viên hiện nay.

Thanh Bảo (T/H)