Sức khỏe

Triển khai quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá

Thứ ba, 30/5/2023 | 10:38 GMT+7
Ngày 29/5, Bộ Y tế tổ chức hội thảo Triển khai Thông tư số 11/2023/TT- BYT ngày 11/5/2023 quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ban hành năm 2012 đã quy định những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn và những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, việc thực hiện môi trường không khói thuốc được quy định rõ ràng và mạnh mẽ.

Luật cũng quy định các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng, kiểm soát nguồn cung cấp các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định, áp dụng việc cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm thuộc quyền quản lý.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo 

Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về việc triển khai thực hiện như: treo biển cấm hút thuốc lá, tổ chức, chỉ dẫn nơi dành riêng cho việc hút thuốc lá như thế nào cho phù hợp từng loại địa điểm; người đứng đầu cần thực hiện những nội dung gì để triển khai quy định, xây dựng địa điểm cấm hút thuốc lá cho phù hợp đặc điểm của cơ sở... nên cần có quy định hướng dẫn cụ thể.

Do đó, ngày 11/5/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá. Thông tư nêu rõ các quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá, gồm 5 chương: những quy định chung; tổ chức thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá; xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá; trách nhiệm thực hiện; điều khoản thi hành.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh việc tổ chức thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá như: yêu cầu chung đối với tất cả các địa điểm cấm hút thuốc lá phải có biển báo hoặc chữ hoặc biểu tượng với nội dung cấm hút thuốc lá. Việc đặt biển phải bảo đảm khoảng cách giữa các biển phù hợp quy mô, không gian từng địa điểm, dễ quan sát; địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; điểm có khu vực ngoài trời, khuôn viên được phép hút thuốc...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe phổ biến một số nội dung như: nội dung Thông tư 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá; cập nhật Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về thực hiện quy định môi trường không khói thuốc và cảnh báo sức khỏe; kinh nghiệm thực hiện môi trường không khói thuốc trên thế giới; hướng dẫn triển khai thực thi quy định địa điểm cấm hút thuốc lá và hướng dẫn thực hiện xét tặng tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá …

Mỹ Dung