Sản phẩm, công nghệ

Trung tâm điều khiển xa Cao Bằng chính thức hoạt động

Thứ ba, 15/9/2020 | 09:36 GMT+7
Công ty Điện lực Cao Bằng vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm điều khiển xa Cao Bằng trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng.

Theo Đề án xây dựng trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), EVNNPC và các đơn vị thành viên thực hiện xây dựng 27 trung tâm điều khiển xa, đầu tư cải tạo nâng cấp trên 200 trạm biến áp 110kV thành trạm biến áp không người trực.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNNPC, Công ty Điện lực Cao Bằng đã xây dựng phương án thành lập Trung tâm điều khiển xa trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng. Để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của trung tâm điều xa và các trạm biến áp không người trực theo quy định của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ đầu năm 2019, EVNNPC giao Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc triển khai dự án đầu tư xây dựng và những hạng mục sửa chữa lớn thiết bị trong các trạm biến áp 110kV với tổng số tiền đầu tư khoảng 40 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Cao Bằng triển khai dự án cải tạo trụ sở phòng điều khiển thành Trung tâm điều khiển xa tỉnh Cao Bằng, lên kế hoạch đào tạo chi tiết về các quy trình, quy định của Bộ Công Thương và của ngành điện, tìm hiểu thực tế thiết bị điện, lưới điện, thiết bị công nghệ thông tin cho các chức danh điều độ viên, trưởng kíp trung tâm điều khiển, kỹ sư SCADA/DMS. 

Các đại biểu thăm quan Trung tâm điều khiển xa Cao Bằng

Đến nay, qua 2 đợt kiểm tra sát hạch của hội đồng kiểm tra tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc, Công ty Điện lực Cao Bằng đã đáp ứng đầy đủ nhân lực điều độ viên, trưởng kíp, kỹ sư SCADA để vận hành Trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực. Đồng thời, công ty đã xây dựng đầy đủ các quy trình phối hợp vận hành với cấp Điều độ miền Bắc A1, quy trình quản lý vận hành và xử lý sự cố trung tâm điều khiển xa – trạm biến áp không người trực, các quy trình vận hành thiết bị tại trạm biến áp không người trực, quy định về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh, các sổ sách phục vụ công tác quản lý vận hành và tổ chức đào tạo, phổ biến cho đội ngũ quản lý vận hành của đơn vị.

Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc EVNNPC ban hành Quyết định số 1836/QĐ-EVNNPC ngày 22/7/2020 về việc thành lập Trung tâm điều khiển xa Cao Bằng trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng.

Tại buổi lễ, ông Vũ Xuân Linh, Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm điều khiển xa Cao Bằng và tin tưởng cán bộ công nhân viên trung tâm sẽ đoàn kết, sáng tạo, tận tâm khắc phục mọi khó khăn trở ngại trong công việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ EVNNPC giao.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng giám đốc EVNNPC nhấn mạnh, Trung tâm điều khiển xa Cao Bằng được thi công đúng tiến độ của Đề án, góp phần thực hiện định hướng của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam, đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến từng bước hiện đại hóa, tự động hóa công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, phân phối điện năng với mục tiêu tăng năng suất lao động, chủ động tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đề nghị Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện công tác quản lý, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đưa Trung tâm vào vận hành một cách an toàn, đạt hiệu quả; đáp ứng ngày càng cao về cung cấp điện phục vụ khách hàng, nâng cao độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện và góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của EVNNPC đã giao.

Đức Dũng