Ứng phó, phòng ngừa sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn An Giang

Thứ năm, 23/5/2024 | 11:11 GMT+7
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa năm 2024.

Cụ thể, Sở TN&MT An Giang đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) theo quy định tại Luật BVMT năm 2020 và Quyết định số146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT; chủ động rà soát, đánh giá khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, nhất là tại các lưu vực sông, kênh, rạch, khu vực nuôi trồng thủy sản, khu vực lưu chứa, chôn lấp chất thải đã từng xảy ra sự cố môi trường; có các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thải không để sự cố lặp lại trong mùa mưa 2024.

Nghiên cứu, triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão

Chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu và lập, công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật BVMT năm 2020; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo về các hiện tượng thời tiết bất thường để chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trước, trong và sau mỗi đợt bão, mưa lũ; không để xảy ra sự cố môi trường tại các đơn vị, địa phương, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định.

Sở TN&MT An Giang cũng đề nghị chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn tỉnh xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường theo kế hoạch đã phê duyệt, đáp ứng quy định của Luật BVMT năm 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về một số điều của Luật BVMT 2020.

Ngoài ra, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, công trình lưu giữ và xử lý chất thải, khu vực lưu giữ hóa chất đảm bảo chắc chắn, an toàn, không bị ảnh hưởng do mưa; nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn xả thải; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí nguồn lực ứng phó sự cố chất thải, ô nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải có thể xảy ra.

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường, Phòng Quản lý môi trường thuộc Sở TN&MT có trách nhiệm tổ chức theo dõi, giám sát kết quả quan trắc định kỳ, quan trắc tự động, liên tục các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn. Trong trường hợp phát hiện thông số giám sát vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì phải thực hiện biện pháp xử lý theo quy định.

Ngọc Huyền