Công trình xanh

Ưu tiên sử dụng tro, xỉ từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu san lấp

Thứ sáu, 10/6/2022 | 14:12 GMT+7
UBND tỉnh Bình Thuận mới đây đã có công văn số 1694/UBND-KT ngày 2/6/2022 triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở liên quan (Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường) xúc tiến phối hợp có giải pháp phù hợp ưu tiên sử dụng tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đã hợp chuẩn, hợp quy theo quy định để làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng thuộc các sở, ngành, địa phương quản lý sử dụng vốn đầu tư công. 

Đồng thời, tro, xỉ đạt chuẩn được dùng đắp nền đường các công trình giao thông phù hợp, san lấp trong các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, tro, xỉ hợp chuẩn dùng để hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ đã hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp.

An Vinh