Bất động sản

Bản tin bất động sản số 46/2022

Thứ hai, 28/11/2022 | 07:45 GMT+7
Thanh Hóa thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, Hà Nội đề nghị lùi thời gian trình quy định về diện tích nhà ở tối thiểu... là một số tin tức bất động sản nổi bật trong tuần qua.

Thanh Hóa thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa gồm 14 thành viên. Trong đó, ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Mỗi thành viên Hội đồng thẩm định phải khẳng định rõ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh Thanh Hóa về sự phù hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất đối với từng dự án, công trình được đề xuất trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Hình thức thẩm định thông qua cuộc họp hoặc bằng văn bản (khi không thể tổ chức họp) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực; chủ trì, tiếp nhận và gửi hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện đến các thành viên Hội đồng thẩm định; tổng hợp ý kiến thẩm định và gửi biên bản họp thẩm định, thông báo kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để UBND từng huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh (nếu có thiếu sót) hoặc có thể tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất (nếu thấy cần thiết) trước khi tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí tổ chức thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua; làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội đề nghị lùi thời gian trình quy định về diện tích nhà ở tối thiểu

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã vừa có văn bản hỏa tốc gửi Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đề nghị lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND Thành phố xem xét lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản

Theo văn bản, trình tự thời gian quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các tiến độ cho dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố không đảm bảo để trình HĐND Hà Nội vào kỳ họp cuối năm (diễn ra ngày 5 - 9/12).

Do đó, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND Thành phố xem xét lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết này để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản bao gồm các công đoạn: thời gian hồ sơ đề nghị xây dựng, thời hạn đăng tải, thẩm định, trình thẩm...

Hà Nội đề nghị lùi thời gian trình quy định về diện tích nhà ở tối thiểu

Theo Văn phòng HĐND Thành phố Hà Nội, dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố sẽ được rà soát lại. Các quy định liên quan sẽ chưa được xem xét thông qua trong kỳ họp HĐND Thành phố Hà Nội cuối năm nay.

Trước đó, ngày 17/10, UBND Thành phố Hà Nội đã xây dựng tờ trình số 353 gửi Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội về việc đề nghị xây dựng nghị quyết nêu trên và được Thường trực HĐND Thành phố đồng ý chủ trương.

Trong dự thảo, UBND Thành phố Hà Nội quy định với nhóm nhà ở cũ có nguồn gốc sở hữu Nhà nước, hạn mức diện tích bình quân tối thiểu phải đảm bảo 8m2. Với nhóm nhà ở còn lại, diện tích bình quân tối thiểu là 20m2, tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn và ở nhờ.

Trong khi đó, điều kiện đăng ký thường trú được yêu cầu đảm bảo theo Luật Cư trú năm 2020 về việc bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m2 sàn/người.

Như vậy, nếu theo dự thảo quy định của Hà Nội, những người đang ở thuê, ở trọ, ở nhờ nhà có diện tích dưới 20m2 sẽ không được đăng ký thường trú.

Hậu Giang chấp thuận đầu tư hai khu đô thị gần 600 tỷ đồng

UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới 927C - Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Dự án có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng gần 63.200m2, với nhiều hạng mục trong đó có 50 căn nhà ở liền kề, dân số khoảng 950 người; sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (khoảng 16 lô nền)…

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 317 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Hậu Giang cũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Dự án có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng gần 11ha. Nội dung thực hiện có 21 căn nhà ở liền kề; nhà đầu tư phải dành các lô nền đảm bảo bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định…

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 280 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Hạ Quyên (t/h)