Bình Định sẽ đóng cửa 14 mỏ khoáng sản titan

Thứ tư, 26/2/2020 | 10:00 GMT+7
14 mỏ khoáng sản titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định chưa thực hiện hoàn thổ, trồng cây, phục hồi môi trường khu vực khai thác vừa bị yêu cầu đóng cửa mỏ.

Nhiều mỏ khai thác titan tại Bình Định chưa thực hiện nghĩa vụ môi trường

Chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất cụ thể việc đóng cửa mỏ với từng trường hợp; đồng thời tính toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản, báo cáo đề xuất bổ sung vào quyết định đóng cửa mỏ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh có nhiệm vụ truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính phải nộp cho Nhà nước như: thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất theo quy định. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh tiếp tục rà soát, truy thu tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với các doanh nghiệp để nộp ngân sách.

Giao UBND huyện Phù Mỹ rà soát các khu vực mỏ ngoài Quy hoạch thủy sản công nghệ cao, báo cáo nhu cầu sử dụng đất và đề xuất việc trích một phần tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường để tu bổ lại hạ tầng tại xã Mỹ Thành, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Quang Vũ