Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước từ Úc

Thứ hai, 13/3/2023 | 16:37 GMT+7
Mới đây, đối tác Úc đã phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia Úc chia sẻ về chủ đề cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định các hoạt động ảnh hưởng đến nước; công cụ kinh tế và quản trị nước tại Úc.

Trong đó, về nguyên tắc phục hồi chi phí, các chuyên gia tài nguyên nước của Úc cho biết, Chính phủ Úc thực hiện tài trợ toàn bộ hoặc một phần cho các dịch vụ cấp nước, cơ sở hạ tầng, lập kế hoạch bằng cách thu phí từ người sử dụng nước. Việc thu phí phải dựa trên chi phí cung cấp dịch vụ nước và cơ sở hạ tầng (cơ sở chi phí) cho các nhà cung cấp dịch vụ nước, cũng như chi phí mà Chính phủ phải chi trả trong việc thực hiện các chức năng quản lý và chính sách.

Việc thu phí nhằm nâng cao chất lượng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng hiện có, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng mới; hỗ trợ các dịch vụ cung cấp nước bền vững; tăng cường quản lý và công tác điều hành công trong ngành nước bằng cách hỗ trợ cơ sở hạ tầng thủy lợi tự duy trì và bền vững về tài chính cũng như các đơn vị quản lý, phân phối nước, đảm bảo sự minh bạch, tin cậy về cách thức thiết lập biểu giá hoặc phí; giải quyết vấn đề hiệu quả sử dụng nước và thất thoát nước thông qua việc có doanh thu để quản lý, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đồng thời cung cấp tín hiệu về việc sử dụng, tiêu thụ nước hiệu quả…

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước từ Úc

Về quản lý tài nguyên nước, theo các chuyên gia Úc, các thỏa thuận về thể chế quản lý tài nguyên nước của Úc nhìn chung là tương tự nhau ở tất cả các khu vực và tất cả đều dựa trên một hệ thống kế hoạch, quy định, định giá và thị trường. Chính phủ quốc gia có vai trò quản lý nước xuyên biên giới, cung cấp hướng dẫn và xây dựng các tiêu chuẩn để tạo sự nhất quán trong toàn quốc gia. Chính quyền địa phương chỉ đạo việc xây dựng chính sách và lập kế hoạch dài hạn (bao gồm chia sẻ nguồn nước), xác định cách thức tổ chức và điều hành ngành nước, đặt ra các quy tắc cho các tổ chức tham gia, cũng như người sử dụng nước và văn bản hóa tất cả những điều này trong luật pháp và quy định địa phương. Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp cấp nước có thể tài trợ cho cơ sở hạ tầng mới hoặc nâng cấp và thu hồi chi phí từ người dùng sau đó.

Sau khi lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia Úc, các đại biểu đã cùng trao đổi, thông tin về các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại Việt Nam, đặc biệt là các chính sách liên quan đến kinh tế nước, định giá nước cho các ngành sản xuất, quản trị nước, dòng chảy môi trường, điều hòa phân bổ, cấp phép tài nguyên nước… Các nội dung này đang được đưa vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngọc Huyền