WB hỗ trợ thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia Việt Nam

Thứ tư, 22/2/2023 | 17:03 GMT+7
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về quan hệ hợp tác hỗ trợ thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên nước tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó tập trung vào hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên nước tại Việt Nam; hỗ trợ thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và thực thi Luật Tài nguyên nước; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước; phục hồi dòng sông và thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào công tác quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam…

Cục Quản lý tài nguyên nước làm việc với đoàn công tác của WB về quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thời gian qua, với sự đồng hành và hỗ trợ của WB, khung pháp lý về tài nguyên nước Việt Nam đã dần được hoàn thiện; Việt Nam cũng đã xây dựng thành công Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch tài nguyên nước là quy hoạch tổng hợp, hướng tới quản lý, sử dụng, phát triển bền vững, tổng hợp, thống nhất theo lưu vực sông, liên vùng, liên tỉnh; mọi nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội phải phù hợp với chức năng và khả năng đáp ứng của nguồn nước, nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, hợp lý, đa mục tiêu, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái thủy sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia…

Ông Châu Trần Vĩnh đề nghị WB tiếp tục xem xét, hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện thực hóa các mục tiêu của Quy hoạch tài nguyên nước; thực thi Luật Tài nguyên nước; hỗ trợ Việt Nam phát triển ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, đưa quản lý hành chính sang quản lý số, đảm bảo việc vận hành theo thời gian thực.

Bà Halla Quaddumi, chuyên gia cao cấp kinh tế nước WB đánh giá cao các kết quả về công tác quản lý tài nguyên nước mà Việt Nam đã đạt được, những kết quả đạt được được thể hiện bằng các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua.

Chia sẻ về khả năng hỗ trợ Việt Nam trong công tác quản lý tài nguyên nước, bà Halla Quaddumi cho biết, trên cơ sở đề xuất tại buổi làm việc, WB sẽ cân nhắc các nguồn lực để hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên nước trong thời gian tới. Hiện WB đã có một nhóm công tác nội bộ để xây dựng chương trình về số hóa, vì vậy có thể giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chuyển đổi số ngành nước.

Về giải quyết ô nhiễm nguồn nước, WB cũng đã có chương trình hỗ trợ về kinh tế tuần toàn trong tài nguyên nước nên có thể giúp Việt Nam quản lý tốt hơn chất lượng nước.

Ngọc Mai