Sức khỏe

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo ngành y tế triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thứ ba, 20/2/2024 | 16:24 GMT+7
Ngày 20/2, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo kết quả thực hiện công tác y tế và xây dựng thể chế lĩnh vực y tế; đại diện các Bộ, ngành hữu quan đóng góp ý kiến tập trung về các nội dung tháo gỡ khó khăn, bất cập mà ngành y tế đang đối mặt, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, bác sĩ, nhân viên, người lao động ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành y tế quán triệt đầy đủ vai trò, ý nghĩa của ngành y, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nền y học theo nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng; Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới với mục tiêu tổng quát là nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam song song với công tác chữa bệnh cứu người.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo ngành y tế

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là công việc chung của toàn hệ thống chính trị với nòng cốt là ngành y tế. Do đó, các cơ quan hữu quan phải quán triệt, nhận thức rõ quan điểm này bởi mục tiêu cuối cùng là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.

Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, ngành y tế cần tiếp tục chủ trì phối hợp đẩy mạnh triển khai các luật về y tế và liên quan đến y tế; triển khai chương trình xây dựng pháp luật mới, trong đó có những dự án luật quan trọng; tăng cường năng lực xây dựng pháp luật, năng lực quản lý đầu tư để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tập trung hơn nữa cho công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế vững vàng về chính trị, chuyên môn, gương mẫu về đạo đức, không ngừng đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tận tình, chu đáo; từng bước đưa công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế hội nhập quốc tế, có chất lượng cao về chuyên môn và y đức.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược, trong đó quan tâm công nghiệp dược, công nghiệp hóa dược; thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; kết hợp quân y với dân y… Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành y tế nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương; có các giải pháp khả thi cùng những chính sách mang tính ổn định, lâu dài để thu hút, trọng dụng nhân lực trình độ cao, chuyên môn giỏi; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Chủ tịch Quốc hội, du lịch y tế cũng là một trong những xu hướng của du lịch thế giới, vì vậy ngành y tế cần nắm bắt được xu hướng để xây dựng các chính sách, khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển mô hình này.

Khánh An (T/H)