Cơ giới hóa đào lò, khai thác giai đoạn 2021 - 2025 tại các mỏ than hầm lò

Thứ hai, 3/8/2020 | 14:21 GMT+7
Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) mới đây đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả áp dụng và định hướng phát triển công nghệ cơ giới hóa đào lò, khai thác giai đoạn 2021 - 2025 tại các mỏ than hầm lò của Tập đoàn.

Theo báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả áp dụng và định hướng phát triển công nghệ cơ giới hóa đào lò và khai thác giai đoạn 2021 - 2025 tại các mỏ than hầm lò TKV của Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin, giai đoạn 2000 - 2019, công nghệ đào lò tại các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn đã thi công được tổng số 4.866.842m lò. Trong đó, lò đá chiếm 25,3%, lò than chiếm 74,7%; về vật liệu chống, phần lớn các đường lò được chống bằng vì thép.

Từ năm 2004, TKV bắt đầu đưa vào áp dụng vì neo và ngày càng được sử dụng rộng rãi tại các đơn vị. Về công nghệ tách phá gương, chỉ một khối lượng rất nhỏ các mét lò than được thi công bằng máy combai, hầu hết được thực hiện bằng khoan nổ mìn. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn TKV dự kiến có thể huy động 39 dây chuyền cơ giới hóa đào lò, trong đó đào lò đá là 24 dây chuyền và lò than là 15 dây chuyền.

Bên cạnh đó, công tác triển khai áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác lò chợ tại các mỏ hầm lò của TKV đã có những bước tiến mạnh mẽ, sản lượng khai thác than bằng cơ giới hóa đạt và duy trì 11 - 13% tổng sản lượng than hầm lò. Theo kế hoạch, năm 2020, sản lượng khai thác than bằng cơ giới hóa là 3,45 triệu tấn, chiếm 14,17% sản lượng than hầm lò.

Hội nghị đánh giá kết quả áp dụng và định hướng phát triển công nghệ cơ giới hóa đào lò, khai thác giai đoạn 2021 - 2025 tại các mỏ than hầm lò của TKV

Hiện nay, toàn Tập đoàn có 10 dây chuyền đồng bộ cơ giới hóa khai thác đang hoạt động gồm 6 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, khấu lớp trụ, hạ tầng thu hồi than nóc tại các đơn vị: Hà Lầm, Vàng Danh, Khe Chàm, Núi Béo và Mông Dương; 3 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, khấu hết chiều dày vỉa tại: Than Khe Chàm, Dương Huy và Quang Hanh và 1 tổ hợp khấu than 2ANSH khai thác vỉa dày trung bình, dốc đứng tại Than Uông Bí. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2020, Tập đoàn sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động 1 dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ, lò chợ khấu hết chiều dày vỉa tại lò chợ I-11-5 vỉa 11 khu Khe Chàm I, mỏ Khe Chàm II/IV, Công ty than Hạ Long. Từ đó, nâng tổng số dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ đang hoạt động trong TKV lên 11 dây chuyền.

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải khẳng định, việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đào lò, khai thác tại các mỏ than hầm lò TKV là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho công nhân, nâng cao mức độ an toàn, giảm lao động làm việc trong hầm lò. Cần rà soát, cập nhật, đánh giá lại các hệ thống cơ giới hóa đào lò, khai thác để có sự chỉ đạo, định hướng cụ thể cho các đơn vị thực hiện trong thời gian tới. 

Đối với cơ giới hóa đào lò các đường lò tiết diện lớn, Tổng giám đốc TKV giao cho Công ty Xây lắp mỏ - TKV thực hiện, còn lại các công ty thực hiện theo thực tế sản xuất. Chỉ tiêu cơ giới hóa đào lò ít nhất là 30%. Các ban chuyên môn tham mưu để có cơ chế chính sách thực hiện. Đơn vị tư vấn có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những hệ thống, công nghệ phù hợp với điều kiện địa chất của từng mỏ. Việc kết nối giữa các đơn vị khai thác, đào lò với các đơn vị cơ khí trong lĩnh vực cơ giới hóa cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Anh Thư