Điện mặt trời mái nhà

Công bố công suất huy động tối đa của nguồn ĐMTMN tránh quá tải 500kV

Thứ hai, 20/9/2021 | 10:30 GMT+7
Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia vừa công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tránh quá tải 500kV.

Nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định hệ thống điện quốc gia, mới đây, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã ban hành công văn số 3860/ĐĐQD-TTĐ về việc công bố công suất huy động tối đa của nguồn ĐMTMN tránh quá tải 500kV từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021.

Theo đó, thời gian và công suất huy động tối đa của điện mặt trời mái nhà tránh quá tải 500kV như hình phụ lục:

Hàng ngày, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tính toán cập nhật lượng công suất huy động tối đa của các nguồn năng lượng tái tạo tránh quá tải 500kV/thừa nguồn cho ngày tiếp theo, khi có sai lệch lớn sẽ thực hiện thông báo trên cổng thông tin điện tử https://smov.vn trước 14g để các Tổng công ty Điện lực thực hiện. 

Đồng thời, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cũng đề nghị các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo các Công ty Điện lực nghiêm túc thực hiện huy động nguồn ĐMTMN không cao hơn mức công suất nêu trên. Trước 9g ngày D, gửi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 để tổng hợp, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nhã Quyên