Sản phẩm, công nghệ

Đánh giá mức độ trưởng thành số của ngành điện Thủ đô

Thứ tư, 14/9/2022 | 10:51 GMT+7
Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã tổ chức đánh giá mức độ trưởng thành số của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI).

Theo đó, EVNHANOI là doanh nghiệp thuộc khối Tổng công ty/Tập đoàn nhà nước đầu tiên tham gia đánh giá trưởng thành số theo phương pháp chuyên gia dưới sự giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên 139 tiêu chí và 6 trụ cột chiến lược.

Với vai trò giám sát công tác đánh giá, ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ khái niệm trưởng thành số dựa trên 6 trụ cột chiến lược. Đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản cũng như kết quả mà EVNHANOI đã chấm điểm trên Cổng thông tin đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp (DBI) - Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ sẽ cùng đoàn chuyên gia làm việc nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá để EVNHANOI làm cơ sở hoàn thiện các hệ thống quy trình và từng bước trở thành doanh nghiệp số.

Mức độ trưởng thành số sẽ giúp EVNHANOI có đầy đủ thông tin để định vị chính xác vị trí và vị thế mức độ số hóa, tổng thể trên 6 khía cạnh chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: khách hàng, vận hành, chiến lược, công nghệ, văn hóa và dữ liệu. Từ đó, đơn vị có thể xác định các chỉ tiêu ưu tiên cho quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi theo đối chuẩn với các doanh nghiệp cùng quy mô. Từ đó lựa chọn trong đầu tư và triển khai các sáng kiến, giải pháp số có thể tối ưu với đặc thù dịch vụ.

Ngành điện Thủ đô đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Tại buổi đánh giá, EVNHANOI đã trình bày chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, xác định rõ trọng tâm công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực: quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật; kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng; công tác quản trị sản xuất; đào tạo nhận thức, xây dựng khung văn hóa số. 

EVNHANOI đã rà soát, tối ưu hóa hệ thống quy trình lõi tại Tổng công ty phục vụ việc xây dựng quy trình số, triển khai thực hiện trên quy mô doanh nghiệp số. Bên cạnh đó, thay đổi nhận thức của cán bộ công nhân viên tại EVNHANOI về chuyển đổi số, định hướng về nền tảng phát triển công nghệ phần mềm đảm bảo tính chung, tính mở và tích hợp trong bối cảnh các ứng dụng đang được phát triển theo thời gian thực.

Việc đánh giá mức độ trưởng thành số sẽ giúp EVNHANOI đo lường, định vị được những ưu tiên và mục tiêu chiến lược hành động phù hợp với đặc thù ngành. Không chỉ vậy, phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành số còn giúp EVNHANOI trong quá trình điều chỉnh mục tiêu hoặc điều chỉnh cách làm trong quá trình thực hiện, xây dựng những chương trình chuyển đổi số để đạt được đúng với định hướng hoặc đúng với những sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh, sản xuất và quản trị vận hành. Đảm bảo có những bước triển khai cũng như thực hiện các dự án chuyển đổi số một cách vững vàng nhất trong lộ trình chuyển đổi số của riêng EVNHANOI.

Việt Anh