Điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Đắk Nông

Thứ ba, 18/6/2024 | 09:56 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo hiện trạng rừng tỉnh Đắk Nông năm 2023 vừa được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 2/2024, toàn tỉnh có hơn 254.000ha rừng. Diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp nhưng chưa có rừng là gần 80.000ha. Tỷ lệ che phủ rừng là 39,07%, thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Quyết định nêu, toàn tỉnh Đắk Nông có 172 chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mức chi trả thấp nhất là hơn 740.000 đồng/ha, cao nhất trên 987.000 đồng/ha. Nhiều năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định về điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực, chủ rừng nhằm cân đối nguồn kinh phí cho chủ rừng trên toàn tỉnh.

Điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đối tượng bị “điều tiết đi” (tức giảm bớt số tiền chi trả trên mỗi đơn vị diện tích) là các chủ rừng được chi trả tiền lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (tức trên 800.000 đồng/ha, theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020).

Các đối tượng được “điều tiết về” (tức chi trả thêm tiền dịch vụ môi trường rừng) là đơn vị chủ rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ 177.000 - 519.207 đồng/ha.

Việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng có trọng tâm là điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo cân đối giữa các lưu vực, chủ rừng, góp phần cân đối nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh.

Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đắk Nông thu được trong năm 2023 là hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam hơn 78 tỷ đồng; còn lại thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông.

Việc điều tiết, cân đối chi trả dịch vụ môi trường rừng thời gian qua nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như nhiều đơn vị, cá nhân liên quan, nhất là trong bối cảnh nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đang ngày càng quan trọng, thậm chí là vấn đề “sống còn” đối với nhiều đơn vị chủ rừng hiện nay.

Kim Bảo