Văn hóa, du lịch

Du lịch Trà Vinh ứng dụng công nghệ số trong phát triển

Thứ hai, 15/8/2022 | 16:00 GMT+7
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đã tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Trà Vinh.

Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển nhanh, bền vững ngành kinh tế, văn hóa, xã hội… Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết quan trọng về chuyển đổi số trong các lĩnh vực, trong đó có nhấn mạnh ưu tiên đến phát triển du lịch số, du lịch thông minh. Điển hình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Tại hội thảo, ông Hoàng Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty CP Vietsoftpro trình bày, giới thiệu những giải pháp tổng thể về số hóa tài nguyên di sản văn hóa, du lịch; giới thiệu về hệ sinh thái ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; hệ sinh thái du lịch thông minh; năng lực và kinh nghiệm tư vấn của Công ty CP Vietsoftpro và Viettel Trà Vinh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch Trà Vinh

Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình đánh giá cao những giải pháp công nghệ do các chuyên gia trình bày.

Để việc số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Trà Vinh đạt được hiệu quả khi đưa vào thực hiện trong thời gian tới, ông Lê Thanh Bình yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kế hoạch số 50/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về quan điểm, chủ trương, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đề xuất cần tích cực huy động, lồng ghép đa dạng các nguồn lực thực hiện chuyển đổi số; tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết với các tập đoàn, công ty viễn thông, doanh nghiệp số để tư vấn, hỗ trợ và cung cấp giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số, có giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi đưa ra giải pháp phát triển ngành du lịch tỉnh Trà Vinh gắn với công nghệ số và cũng được trải nghiệm một số sản phẩm số hóa trong lĩnh vực di sản văn hóa, du lịch của các địa phương có thế mạnh trong du lịch như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… Sự kiện cũng là dịp để ngành du lịch tỉnh Trà Vinh trình bày một số sản phẩm số hóa di tích tiêu biểu qua công nghệ kính thực tế ảo đến các tỉnh, địa phương trên cả nước.

Kim Bảo (T/H)