Giám sát hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thủ đô

Thứ ba, 6/9/2022 | 17:56 GMT+7
Ngày 6/9, Đoàn giám sát số 2 của HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Phạm Quý Tiên chủ trì làm việc với lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải (XLNT) trên địa bàn Thủ đô.

Báo cáo với đoàn giám sát của HĐND thành phố, Phó Giám đốc Sở TN&MT thành phố Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết, công tác XLNT làng nghề hiện nay còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền về bảo vệ môi trường chưa tập trung; trong khi lực lượng cán bộ quản lý môi trường cấp huyện thiếu, cán bộ chuyên trách môi trường cấp xã vừa thiếu vừa chưa đúng chuyên môn.

Hơn nữa, công nghệ sản xuất tại nhiều làng nghề chủ yếu là thủ công và bán thủ công, lạc hậu nên quá trình sản xuất phát sinh nhiều khí thải và nước thải gây ô nhiễm môi trường; việc thay đổi tư duy, phương thức sản xuất theo xu hướng sản xuất sạch hơn, hạn chế ô nhiễm môi trường gặp nhiều khó khăn.

Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường tại nhiều làng nghề còn hạn chế, do thiếu vốn, hoạt động sản xuất xen kẽ trong khu dân cư nên đường thoát nước thải vẫn sử dụng theo đường thoát dân sinh, nguy cơ cao gây ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe người dân…

Tăng cường hoạt động XLNT làng nghề để bảo vệ môi trường Thủ đô

Qua đây, lãnh đạo Sở đề xuất UBND cấp huyện đôn đốc UBND cấp xã xây dựng phương án bảo vệ môi trường làng nghề và triển khai thực hiện theo phương án được duyệt; chỉ đạo thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường làng nghề, XLNT làng nghề theo phân cấp…

Trước mắt, Sở sẽ phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện đẩy nhanh lập danh mục, lộ trình và phương án xử lý ô nhiễm môi trường nước đối với làng nghề trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2020 - 2030) trình UBND thành phố phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các chương trình, dự án XLNT tại làng nghề, các giải pháp về bảo vệ môi trường làng nghề, nhằm hoàn thành những chỉ tiêu đề ra.

Tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe báo cáo của Sở TN&MT, các thành viên đoàn giám sát thẳng thắn nêu một số vấn đề bất cập cần định hướng giải quyết. Trong đó, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên nhấn mạnh, công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong hoạt động XLNT tại các khu, cụm công nghiệp, nước thải làng nghề luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác, kế hoạch…

Trước những hạn chế bất cập đã được nhìn nhận, các Sở, ngành đánh giá kỹ thực trạng thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và XLNT trên địa bàn, chú ý yếu tố lịch sử, so sánh với các chỉ tiêu, mục tiêu trong các chương trình của Thành ủy, nghị quyết của HĐND thành phố, kế hoạch của UBND thành phố, đặc biệt yếu tố lịch sử ở các cụm công nghiệp, làng nghề, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục bất cập, xác định nhiệm vụ đến năm 2025 và 2030.

Đặc biệt, cần rà soát kỹ 29 cụm công nghiệp còn lại chưa có hệ thống XLNT, phân tích để xây dựng lộ trình, điều chỉnh cho phù hợp thực tế, đánh giá sự cần thiết trong đầu tư. Với những cụm công nghiệp đang được đầu tư hệ thống XLNT từ ngân sách, cần đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Mặt khác, các Sở, ngành cũng cần rà soát toàn bộ quy hoạch, đánh giá kỹ chế tài, có thể tham mưu tăng mức xử phạt vi phạm tùy từng trường hợp, đặc biệt liên quan đến cơ chế chính sách để đề xuất thành phố.

Kim Bảo (T/H)