Hàng loạt mỏ hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu khí được giao

Thứ năm, 4/8/2022 | 15:14 GMT+7
Theo thống kê của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), nhiều mỏ hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu khí được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao trong tháng 7/2022.

Trong tháng 7/2022, PVEP và các dự án đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng đảm bảo an toàn, hiệu quả, không xảy ra tai nạn, sự cố tại Tổng công ty cũng như các đơn vị, dự án. Với các giải pháp cụ thể, hiệu quả, sản lượng khai thác dầu khí và quy dầu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác dầu khí tháng 7 là 0,32 triệu tấn quy dầu (toàn đề án 0,63 triệu tấn quy dầu), đạt 117% kế hoạch (KH) tháng; cộng dồn 7 tháng là 2,22 triệu tấn quy dầu (toàn đề án 4,46 triệu tấn quy dầu), đạt 118% KH 7 tháng và 70% KH năm. Trong đó, sản lượng dầu và condensate tháng 7 là 0,22 triệu tấn (toàn đề án 0,41 triệu tấn), đạt 104% KH tháng; cộng dồn 7 tháng là 1,47 triệu tấn (toàn đề án 2,91 triệu tấn), đạt 107% KH 7 tháng và 63% KH năm.

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 7 cao hơn so với kế hoạch do PVEP đã triển khai tối ưu khai thác các giếng, mở luân phiên các giếng giàn ĐH-01 và tăng choke giếng ĐH-13P/18P/24XP giàn ĐH-02 trong ngưỡng an toàn mỏ. 

Bên cạnh đó, hiệu quả máy nén khí và thành công chiến dịch bắn mở vỉa/WSO cho 9 giếng trong tháng 3 và 5/2022 đã giúp gia tăng sản lượng tại Lô 16-1. Trong tháng 7, PVEP đã đưa được giếng SDNE-11P và giếng SDNE-1PST vào khai thác.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao tháng 7 gồm: mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), Lô 46CN, Cá Ngừ Vàng (Lô 09-2), Rạng Đông - Phương Đông (Lô 15-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây (Lô 11-2), Pirana (Lô 67 Peru), Bir Seba (Lô 433a&416b).

Khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng

Do nhu cầu khí trong tháng cao nên sản lượng khí xuất bán của PVEP cũng hoàn thành vượt mức KH. Sản lượng khí bán tháng 7 là 107 triệu m3 (toàn đề án 225 triệu m3) đạt 153% KH tháng; cộng dồn 7 tháng là 747 triệu m3 (toàn đề án 1548 triệu m3), đạt 150% KH 7 tháng và 90% KH năm.

Về công tác phát triển mỏ, PVEP tiếp tục tập trung kiểm soát tiến độ dự án mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) với mục tiêu đưa vào khai thác trong tháng 12/2022. Đồng thời, đẩy mạnh các công việc phát triển mỏ Sư Tử Trắng pha 2B (Lô 15-1), mỏ Đại Hùng pha 3 (Lô 05-1(a)), mỏ Kình Ngư Trắng và Kình Ngư Trắng Nam (Lô 09-2/09) cùng một số lô/mỏ quan trọng khác.

Trong tháng 7, PVEP đã tiến hành bốc bán 11 chuyến dầu/condensate, phần PVEP là khoảng 1,42 triệu thùng, toàn dự án là khoảng 3,39 triệu thùng. Trong đó, 11 chuyến dầu tháng 7/2022 gồm Lô 15-1 (04 chuyến), Lô 15-2 (02 chuyến), Lô 05-1a (01 chuyến), Lô 16-1 (01 chuyến), Lô 09-2 (01 chuyến), Lô 12W (01 chuyến), Lô 433a&416b (01 chuyến). Tính chung 7 tháng, PVEP đã bốc bán 87 chuyến dầu/condensate, phần PVEP là khoảng 9,17 triệu thùng, toàn dự án là khoảng 23,58 triệu thùng.

Với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng. Tổng doanh thu tháng 7 phần PVEP là 4.410 tỷ đồng (toàn đề án: 9.031 tỷ đồng), đạt 213% KH tháng; cộng dồn 7 tháng phần PVEP là 27.525 tỷ đồng, đạt 107% KH năm (toàn đề án: 42.861 tỷ đồng). Nộp ngân sách nhà nước là 1.572 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 1.194 tỷ đồng (toàn đề án: 2.984 tỷ đồng), đạt 205% KH tháng, lãi nước chủ nhà là 378 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, PVEP đã nộp ngân sách nhà nước là 12.024 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 8.861 tỷ đồng, đạt 123% KH năm (toàn đề án: 22.573 tỷ đồng), lãi nước chủ nhà là 3.163 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 8, PVEP tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể nhằm duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=98%. Đồng thời, tối ưu khai thác các giếng, tăng lưu lượng khai thác các giếng tiềm năng trong ngưỡng an toàn mỏ, thực hiện dừng khai thác Lô PM3 CAA & 46CN từ ngày 15 - 31/8/2022 để bảo dưỡng thiết bị định kỳ.

Dự kiến sản lượng khai thác trong tháng 8 là 0,28 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 0,58 triệu tấn quy dầu). Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 0,20 triệu tấn (toàn đề án: 0,41 triệu tấn), sản lượng khí xuất là 77 triệu m3 (toàn đề án: 165 triệu m3). 

Tổng doanh thu dự phần PVEP dự kiến là 4.394 tỷ đồng (toàn đề án: 8.893 tỷ đồng). Tổng số nộp ngân sách nhà nước là 1.534 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 1.289 tỷ đồng (toàn đề án: 3.159 tỷ đồng); lãi nước chủ nhà là 245 tỷ đồng.

Hải Long