Huy động nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại Đông Nam Bộ

Thứ ba, 18/7/2023 | 14:46 GMT+7
Ngày 18/7, tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ diễn ra tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đề xuất các giải pháp về giải quyết ô nhiễm môi trường, ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu trong vùng Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ cho biết, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, môi trường nước ta nói chung và vùng Đông Nam Bộ nói riêng đang phải chịu áp lực lớn từ các nguồn ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học cũng đang tiếp tục gia tăng, gây tác động trực tiếp đến môi trường của vùng. 

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu của các địa phương vùng Đông Nam Bộ những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo đạt được mục tiêu xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển ở mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng… lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số giải pháp như: lập và phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ theo nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, quy hoạch phải đảm bảo kết nối phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường giữa các tỉnh, thành phố trong vùng; các nội dung về bảo vệ môi trường cần được tiếp cận và điều phối mang tính tổng thể ở quy mô cấp vùng, làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố thực hiện bảo đảm hiệu quả và hài hòa.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững: chuyển đổi nhanh sang mô hình kinh tế tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới đạt được mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường. Thực hiện đô thị hóa bền vững, phát triển đô thị gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển không gian xanh, công trình xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, chống chịu với biến đổi khí hậu.

Chủ động kiểm soát các nguồn thải lớn, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; ngăn chặn các tác động xấu đối với môi trường thông qua mô hình tổ giám sát các dự án, cơ sở sản xuất lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường cao; thiết lập cơ chế kiểm soát liên ngành, liên vùng, ngăn chặn hoạt động phát thải gây hại đến môi trường trong vùng và liên vùng. Chú trọng đến các vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải; phân luồng các dự án đầu tư mới theo mức độ tác động đến môi trường ngay từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư để kiểm soát trong suốt vòng đời hoạt động; kiểm soát ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua giấy phép môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, khả năng chịu tải môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; duy trì, cải thiện chất lượng môi trường. Cụ thể, đối với môi trường nước và lưu vực sông Đồng Nai, cần xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; đối với môi trường không khí, cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đối với chất thải rắn sinh hoạt, cần tổ chức quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung đảm bảo thu gom, xử lý được toàn bộ chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh, có thể là các nhà máy xử lý cho liên tỉnh.

Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình giúp duy trì và tăng cường không gian cho sông và gìn giữ, phát triển kho chứa nước để tích trữ nước nhằm điều hòa nguồn nước giữa các mùa; khuyến khích gìn giữ, phát triển các không gian trữ nước mưa trong quá trình phát triển đô thị và phải đảm bảo nguyên tắc không mang rủi ro từ nơi này sang nơi khác; bảo vệ và phục hồi thảm thực vật, đặc biệt là rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển nhằm tăng khả năng tích trữ nước, giảm thiểu lũ lụt về mùa mưa, tăng nguồn sinh thủy về mùa khô.

Chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, thích ứng biển đổi khí hậu và nước biển dâng trong các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp; huy động toàn thể nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức, phương tiện truyền thông, cần thực hiện thường xuyên liên tục, không ngừng nghỉ.

Thanh Bảo (T/H)