Bất động sản

Lâm Đồng cần huy động gần 50.000 tỷ đồng phát triển nhà ở

Thứ năm, 6/1/2022 | 15:58 GMT+7
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định số 3107/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

Theo đó, diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở là hơn 2.156 ha. Nguồn vốn huy động cho phát triển nhà ở là gần 49.400 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 462 tỷ đồng, còn lại là vốn khác.

Lâm Đồng dành hơn 2.100 ha đất phát triển nhà ở, huy động vốn gần 50.000 tỷ đồng

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 là hơn 37,4 triệu m2, tăng thêm gần 5,2 triệu m2 sàn.

Đối với nhà ở thương mại, tỉnh Lâm Đồng dự kiến xây dựng gần 1,1 triệu m2 sàn, tương ứng 13.523 căn. Trong đó, ba địa phương có số lượng nhà ở thương mại xây dựng nhiều nhất gồm: TP Đà Lạt có 3.192 căn; TP Bảo Lộc có 2.218 căn và Đức Trọng là 2.028 căn.

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà ở, về cơ chế chính sách, tỉnh Lâm Đồng sẽ đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian xét duyệt hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai. Bên cạnh đó, rà soát các dự án xây dựng nhà ở, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai xây dựng hoặc không hiệu quả, tạo môi trường lành mạnh cho các nhà đầu tư tham gia thị trường nhà ở, bất động sản…

Hạ Quyên