Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Thứ sáu, 30/9/2022 | 10:00 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn Lào Cai

Nước là nguồn tài nguyên không thể thiếu trong đời sống và sản xuất, là cơ sở để xây dựng hệ thống thủy điện, tạo bể chứa, đập tràn phục vụ tưới tiêu, phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực trạng thừa nước mùa lũ mà thiếu nước mùa khô hiện nay, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ tài nguyên nước nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cơ sở chăn nuôi đầu tư hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi bằng hố chứa phân, ủ phân, đệm lót sinh học, hầm biogas... đảm bảo theo Quy chuẩn Việt Nam trước khi xả ra môi trường.

Bên cạnh đó, Sở cần phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt phương án phát triển mạng lưới thủy lợi và cấp nước nông thôn trong quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; khai thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên nước cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi công trình thủy lợi theo đúng quy định; đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước mặt, giấy phép môi trường; thực hiện các biện pháp giảm thiểu đưa chất độc hại vào nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp... Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai hướng dẫn đơn vị cấp nước sinh hoạt nông thôn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định; hướng dẫn xây dựng và đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Minh Khang