Nâng cao vai trò của kiểm toán trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Thứ năm, 1/12/2022 | 16:45 GMT+7
Ngày 1/12, Kiểm toán nhà nước tổ chức hội thảo "Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và vai trò của Kiểm toán nhà nước".

Hội thảo nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phân tích, đánh giá, trao đổi quan điểm và làm rõ vai trò của Kiểm toán nhà nước trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết, phát triển bền vững gắn với quản lý tài nguyên và bảo vệ mội trường không còn là vấn đề riêng của một quốc gia mà đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu và là yếu tố sống còn quyết định đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Hiện nay, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường sống do đó hành động vì phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khi hậu là ưu tiên hàng đầu.

Hưởng ứng xu thế đó, Kiểm toán nhà nước đã thành lập Nhóm công tác về kiểm toán môi trường từ năm 2008; thực hiện các cuộc kiểm toán trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường như: kiểm toán dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững; kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư đô thị giai đoạn 2017 - 2020; kiểm toán quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017 - 2021…

Hội thảo "Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và vai trò của Kiểm toán nhà nước"

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận với nhiều nội dung quan trọng như: thực trạng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới; kết quả kiểm toán công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2018 - 2022; kiểm toán môi trường và vai trò của Kiểm toán nhà nước; kiểm toán công tác quản lý rừng, đất rừng và một số vấn đề đặt ra.

Qua đó, các đại biểu đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong hoạt động kiểm toán. Cụ thể, cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật để tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; kế hoạch kiểm toán cần tiếp tục tập trung ưu tiên những vấn đề trọng yếu trong quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; có kế hoạch kiểm toán trung hạn, hàng năm việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu về môi trường trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm toán ngay từ khâu cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản, kiểm toán công tác đánh giá tác động môi trường trong khâu lập báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án đầu tư xây dựng mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, các dự án đầu tư trọng điểm và các dự án đầu tư lớn khác. Từ đó, có các kiến nghị về các vấn đề liên quan đến môi trường, phát triển bền vững.

Tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ kiểm toán viên nhà nước gắn với lĩnh vực chuyên sâu về kiểm toán môi trường, biến đổi khí hậu và quản lý khai thác tài nguyên. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm toán môi trường một cách đầy đủ, chính xác và khoa học, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán...

Khánh An