Sức khỏe

Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống bệnh lao

Thứ sáu, 19/4/2024 | 10:59 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 167/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao.

Theo Thông báo, để có thể đạt mục tiêu cơ bản chấm dứt dịch bệnh lao vào năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu lãnh đạo Bộ Y tế và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông, cung cấp kịp thời, chính xác tình hình, biện pháp phòng, chống và khả năng tiếp nhận điều trị người bệnh mắc lao để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh lao.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tổng kết 10 năm triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đưa báo cáo công tác phòng, chống lao vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng của Bộ Y tế.

Dự thảo nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng, chống bệnh lao, trên cơ sở đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao cho giai đoạn mới.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

Nghiên cứu thành lập bệnh viện liên vùng phòng, chống bệnh lao; sớm có kế hoạch làm việc với 12 địa phương chưa có bệnh viện chuyên khoa lao để thống nhất mô hình và ưu tiên nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống và điều trị bệnh lao; xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống bệnh lao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2024.

Bên cạnh đó, cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch điều tra hiện trạng mắc lao toàn quốc vào năm 2025 để làm cơ sở đề xuất các giải pháp phòng, chống bệnh lao phù hợp, hiệu quả...

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo trách nhiệm hướng dẫn các trường dành thời gian nhất định để phổ biến về ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe, trong đó có kiến thức về phòng, chống bệnh lao; phối hợp với Bộ Y tế trong việc biên soạn tài liệu hướng dẫn về phòng, chống bệnh lao cho từng cấp học.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh lao tại Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao; kiện toàn cơ quan phòng, chống bệnh lao các cấp theo đúng quy định hiện hành và Quyết định số 1745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành liên quan có nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về gánh nặng bệnh lao, vai trò công tác phòng, chống bệnh lao và ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống bệnh lao, một số dấu hiệu mắc bệnh lao để tầm soát sớm, có biện pháp phòng ngừa, điều trị kịp thời.

Các cơ quan Trung ương đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin, kiến thức về phòng, chống bệnh lao để trở thành hạt nhân, nòng cốt trong triển khai Chương trình phòng, chống bệnh lao tại địa phương.

Ngọc Mai