Ngành điện hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Thứ năm, 2/2/2023 | 14:48 GMT+7
Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản để hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023.

Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 1 - 31/5/2023. Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ tại Trung ương dự kiến được tổ chức vào ngày 28/4/2023 tại TP Hà Nội.

EVN yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch, nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, sát với cơ sở trực tiếp sản xuất, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của người sử dụng lao động và đông đảo người lao động, các tổ chức đoàn thể. Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về ATVSLĐ – phòng chống cháy nổ để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn và bệnh nghề nghiệp đảm bảo ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ theo quy định, huấn luyện kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ.

Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động

Tổ chức thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho đối tượng có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; quán triệt thực hiện các hoạt động công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất.

Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn; thực hành sơ cấp cứu. Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ.

Rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phân công cán bộ lãnh đạo, cán bộ an toàn tăng cường kiểm tra và giám sát công tác an toàn tại hiện trường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện các điểm mất an toàn, lãnh đạo các cấp phải có trách nhiệm đề ra các biện pháp để kịp thời loại trừ ngay. Khi phát hiện các lỗi vi phạm cần xử lý nghiêm khắc, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị.

EVN sẽ tổ chức đoàn kiểm tra các hoạt động hưởng ứng tại một số đơn vị trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ.

Đình Tú