Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường

Thứ ba, 6/2/2024 | 15:18 GMT+7
Ngày 6/2, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thông tin về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Báo cáo tại cuộc họp về triển khai công tác năm 2024, ông Nguyễn Xuân Hải, Vụ trưởng Vụ KH&CN cho biết, công tác quản lý hoạt động KH&CN ngành TN&MT thời gian qua đã được Vụ phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. Bao gồm: đề xuất phân bổ, điều chỉnh nguồn sự nghiệp KH&CN hàng năm; quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ đúng quy trình (xác định danh mục, Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định nội dung, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán... đối với từng nhiệm vụ theo kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm).

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, về công tác xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, năm 2024, Bộ TN&MT được giao xây dựng 35 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm: lĩnh vực địa chất khoáng sản 23 TCVN về điều tra đánh giá thăm dò khoáng sản, điều tra địa chất và khoáng sản; lĩnh vực đất đai 2 TCVN về điều tra, đánh giá đất đai; lĩnh vực biến đổi khí hậu 1 TCVN về môi chất lạnh; lĩnh vực môi trường 6 TCVN về chất lượng nước, phát thải hữu cơ, xác định Crom và Cadmi, tổng vật chất hạt lơ lửng trong khí quyển; lĩnh vực viễn thám 1 TCVN về viễn thám quang học đa phổ.

Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ ngành TN&MT

Đối với danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2024. Trong đó, đo đạc và bản đồ có 3 QCVN về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia; lĩnh vực môi trường có 5 QCVN về chất thải và chất lượng môi trường, 1 QCVN lĩnh vực tài nguyên nước. Tổ chức Hội thảo khoa học chào mừng ngày KH&CN Việt Nam (18/5) và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN.

Bên cạnh đó, năm 2024, Vụ KH&CN cũng tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ TN&MT với Bộ KH&CN; xây dựng chương trình hợp tác tiếp theo đến năm 2030.

Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành TN&MT đến năm 2030, trình lãnh đạo Bộ xem xét ban hành trong tháng 2/2024; tổ chức thực hiện quản lý nhiệm vụ KH&CN; xây dựng kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng KH&CN của Bộ TN&MT lần thứ 2 năm 2024; đồng thời thúc đẩy hoạt động của các tiểu ban khoa học UNESCO và ASEAN COST thông qua việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc các chương trình KH&CN; phối hợp tổ chức xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2025…

Tại cuộc họp, lãnh đạo Vụ KH&CN đã trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy nhiệm vụ KH&CN của Bộ TN&MT trong thời gian tới. Theo đó, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên nhấn mạnh, Vụ KH&CN cần tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện đề tài nghiên cứu; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình, thủ tục trong đề xuất, xét duyệt, thực hiện, đánh giá, nghiệm thu; trong đó có quy trình phê duyệt, nghiệm thu trực tuyến đề tài KH&CN cho phù hợp với yêu cầu hiện tại, bảo đảm tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng KH&CN của ngành TN&MT trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, Vụ cần xây dựng cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của các khung Chương trình KH&CN trọng điểm để thành khung xuyên suốt, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, tránh trùng lặp để đảm bảm cụ thể, hiệu quả. Đặc biệt, cần nâng tầm vị thế, chủ động, quyết liệt, tận dụng thời cơ, cơ hội để thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN ngành TN&MT. Chú trọng tập trung xây dựng báo cáo tổng kết chương trình phối hợp về KH&CN giữa Bộ TN&MT và Bộ KH&CN trong thời gian qua; phối hợp để khẩn trương xây dựng Chương trình hợp tác giữa Bộ TN&MT và Bộ KH&CN trong thời gian tới để lãnh đạo 2 Bộ xem xét, thống nhất, tiến hành tổ chức ký kết trong tháng 5/2024 và định hướng tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Ngọc Mai (T/H)