Sức khỏe

Ninh Bình: Công bố mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2

Thứ năm, 2/9/2021 | 11:06 GMT+7
NLSVN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

 

Xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR giá thu là 734.000 đồng/mẫu.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và các đối tượng được yêu cầu xét nghiệm nhưng không thuộc phạm vi ngân sách nhà nước chi trả kinh phí xét nghiệm.

Xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR giá thu 734.000 đồng/mẫu, trong đó, mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm là 117.800 đông/mẫu, giá xét nghiệm là 616.200 đồng/mẫu.

Đối với mẫu gộp, mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm là 100.000 đồng/mẫu, mức giá xét nghiệm 634.000 đồng chia cho số mẫu gộp.

Còn với giá xét nghiệm nhanh, mức giá tối đa không quá 238.000 đồng/mẫu. Thanh toán theo phương pháp thực thu, thực chi nhưng không vượt quá giá thu 238.000 đồng/mẫu, bao gồm chi phí mua test nhanh kháng nguyên và vật tư, chi phí lấy mẫu, xét nghiệm bệnh phẩm.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cơ sở lấy mẫu, xét nghiệm thực hiện quản lý, theo dõi, hạch toán thu, chi dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Thanh quyết toán và lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trên được quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BYT, Công văn số 4356/BYT- KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế và Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Hòa Bình