Nỗ lực hành động để bảo vệ và khôi phục các dòng sông

Thứ hai, 11/3/2024 | 15:21 GMT+7
Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông năm 2024 có chủ đề “Nước cho mọi người” nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận nguồn nước trong cuộc sống.

Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông (14/3) là dịp để các quốc gia cùng chung tiếng nói bảo vệ các dòng sông - mạch sống của hệ sinh thái; từ đó đề ra những chính sách quản lý công bằng, phát triển bền vững.

Sông là hệ sinh thái quan trọng cung cấp thức ăn cho nhiều loài thực vật, côn trùng và cá. Ranh giới ven sông có tầm quan trọng đặc biệt đối với hệ sinh thái sông vì đây là nơi hầu hết động vật và thực vật tìm nơi trú ẩn nhưng cũng là khu vực dễ bị tổn hại nhất do xói mòn. Các dòng sông, ngoài chức năng cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, tưới tiêu, vận tải, còn cung cấp nguồn năng lượng, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, bồi tụ vật liệu cát xây dựng và phù sa cải tạo đất. 

Việt Nam có 3.450 sông, suối với chiều dài từ 10km trở lên. Các sông suối này nằm trong 108 lưu vực sông được phân bố và trải dài trên cả nước với tổng diện tích lưu vực khoảng 1.168.420 km2, trong đó 837.430 km2 (chiếm 71,7%) nằm ở nước ngoài, chỉ có 330.990 km2 (chiếm 28,3%) diện tích lưu vực nằm trong lãnh thổ nước ta.

Bảo vệ nguồn nước tại các dòng sông

Các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực hành động nhằm bảo vệ và khôi phục các dòng sông. Cùng chung xu thế đó, Chính phủ Việt Nam đang triển khai nhiều quyết sách quan trọng và hành động thiết thực để bảo vệ, hồi sinh mạch nguồn sự sống của trái đất. Theo đó, nhằm xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh giai đoạn đến năm 2025 để cụ thể hóa nội dung quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, xây dựng, duy trì vận hành hệ thống thông tin, mô hình toán để hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối nguồn nước trên các lưu vực sông: Bằng Giang - Kỳ Cùng, Hồng - Thái Bình, Mã, Cả, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpốk, Đồng Nai, Cửu Long theo thời gian thực. Đồng thời, nghiên cứu, nâng cao hiệu quả việc điều tiết để tăng khả năng tích trữ nước của các hồ chứa thủy lợi; nghiên cứu giải pháp trữ lũ, giữ nước ngọt, tích trữ nước nhằm khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn...

Trong năm 2024, để nâng cao năng lực, hiệu quả lấy nước phù hợp với điều kiện nguồn nước của các hồ chứa và trên lưu vực sông, bảo đảm cấp nước an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân ở hạ du các lưu vực sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi phía hạ du để theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, dự báo, tính toán, xây dựng các kịch bản vận hành, điều tiết hồ. Đồng thời, cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa; bảo đảm yêu cầu cấp nước an toàn cho hạ du các lưu vực sông đến cuối mùa cạn 2024.

Khả Như (T/H)