Tham vấn dự án nâng cao an ninh nguồn nước tại lưu vực sông Hồng - Thái Bình

Thứ hai, 4/3/2024 | 10:55 GMT+7
Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức cuộc họp tham vấn chuyên gia xây dựng văn kiện dự án “Nâng cao an ninh nguồn nước, đa dạng sinh học và sinh kế thích ứng thông qua quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phục hồi hệ sinh thái tại lưu vực sông Hồng - Thái Bình” (GEF8).

Dự án GEF8 được Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp cùng FAO xây dựng từ năm 2022. Đến tháng 6/2023, Quỹ Môi trường toàn cầu chính thức có thông báo cấp kinh phí để xây dựng văn kiện dự án hoàn chỉnh.

Dự án nhằm áp dụng các phương pháp tiếp cận quản lý tài nguyên nước tổng hợp (IWRM) và phục hồi hệ sinh thái trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình để tăng cường an ninh nguồn nước, đảo ngược tình trạng suy thoái hệ sinh thái, duy trì và nâng cao đa dạng sinh học cũng như cải thiện khả năng phục hồi sinh kế.

Cuộc họp tham vấn chuyên gia xây dựng văn kiện dự án GEF8

Dự án gồm 4 hợp phần kỹ thuật: cải thiện an ninh nguồn nước thông qua tăng cường môi trường hỗ trợ cho việc phục hồi tổng hợp hệ sinh thái, bằng cách thiết lập, hỗ trợ các nền tảng liên ngành và phát triển các công cụ để hỗ trợ quá trình ra quyết định và xây dựng giải pháp khuyến khích đổi mới đối với cộng đồng địa phương ở lưu vực sông Lô và sông Đà.

Triển khai cơ chế khuyến khích quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phục hồi hệ sinh thái nhằm kích thích đầu tư, tạo việc làm và đảm bảo sinh kế cho cộng đồng địa phương.  Cung cấp các hoạt động xây dựng năng lực và phổ biến kiến thức. Tập trung vào giám sát và quản lý hiệu quả dự án, đồng thời cung cấp các đầu vào cho Chương trình Tổng hợp phục hồi hệ sinh thái toàn cầu.

Tại cuộc họp, các đại biểu từ Cục Quản lý tài nguyên nước và FAO được nghe báo cáo tiến độ và thống nhất nội dung văn kiện dự án; đồng thời tham gia thảo luận về cách thức tiếp cận, định hướng các mô hình/sáng kiến nâng cao sinh kế cộng đồng kết hợp bảo tồn nguồn nước, hệ sinh thái có thể triển khai và địa bàn ưu tiên; xây dựng kế hoạch thời gian hoạt động của dự án và kinh phí thực hiện…

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà cho biết, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nhóm chuyên gia xây dựng văn kiện dự án cần nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu; đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt văn kiện dự án. Các hợp phần thực hiện dự án cần có sự liên kết, hỗ trợ nhau; sản phẩm đầu ra của dự án phải rõ ràng và mang tính ứng dụng cao, có ý nghĩa và mang lại lợi ích cho người dân tại vùng dự án, đặc biệt là hỗ trợ, đóng góp vào việc thực thi, triển khai Chương 3 của Luật Tài nguyên nước 2023 về bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước.

Ngọc Huyền (T/H)