PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 7/2021

Thứ hai, 2/8/2021 | 14:13 GMT+7
Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính đề ra trong tháng 7/2021. Trong đó, tổng doanh thu của PVEP trong tháng 7 là 2.489 tỷ đồng.

Trong tháng 7, giá dầu thô trung bình giao dịch duy trì ở mức 74,9 USD/thùng, mức trung bình tháng cao nhất kể từ tháng 11/2018.

Trước tình hình đó, hoạt động sản xuất của PVEP tại các dự án được triển khai ổn định với sản lượng khai thác dầu khí (quy dầu) hoàn thành kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu/condensate đạt 100% kế hoạch tháng. Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 0,30 triệu tấn quy dầu, bằng 100% kế hoạch tháng, trong đó, khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, bằng 101% kế hoạch tháng, khí xuất đạt 90 triệu m3. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác đạt 2,07 triệu tấn quy dầu, bằng 104% kế hoạch 7 tháng và 62% kế hoạch năm.

Việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến. Ngoài ra, PVEP mở khai thác trở lại mỏ Pirana (Lô 67 Peru) từ ngày 20/3/2021. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Petrovietnam giao tháng 7 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b)...

Bên cạnh đó, các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính – thu xếp vốn của Tổng công ty.

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác và việc giá dầu ổn định, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 7/2021 đề ra. Trong đó, tổng doanh thu của PVEP trong tháng 7 là 2.489 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng là 17.061 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch 7 tháng và 85% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước trong tháng 7 là 678 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng là 4.363 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch 7 tháng và 90% kế hoạch năm.

Hoạt động dầu khí tại mỏ Sông Đốc

Thời gian qua, PVEP đã triển khai công tác tiêm phòng vaccine Covid-19 cho 339 cán bộ nhân viên. Hiện tại, Tổng công ty đã liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng và tích cực chuẩn bị cho việc tiêm phòng cho cán bộ nhân viên PVEP phía Nam, đặc biệt những người lao động trực tiếp tại các dự án, khi có nguồn vaccine.

PVEP cũng chủ động chuẩn bị phương án ứng phó để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty không bị gián đoạn trong mọi tình huống như chuẩn bị địa điểm làm việc dự phòng; rà soát đảm bảo 100% cán bộ nhân viên có đầy đủ phương tiện sẵn sàng làm việc online; xây dựng phương án phân công công việc cho cán bộ nhân viên trong trường hợp cán bộ nhân viên làm việc online 100% khi có ca nghi nhiễm. Ngoài ra, PVEP và các dự án/đơn vị cũng tăng cường quản lý, giám sát các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các dự án, công trình dầu khí nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động sản xuất kinh doanh...

Trong thời gian tới, mặc dù giá dầu được dự đoán hồi phục so với năm 2020 nhưng PVEP tiếp tục phải đối diện với những thách thức từ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 và các biến động khó lường của giá dầu; cũng như thách thức trong kiểm soát tiến độ những dự án trọng điểm; việc xử lý các vấn đề tồn đọng phức tạp cả về pháp lý, chuyên môn, thủ tục.

Với quyết tâm thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, PVEP tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tổng thể để đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8 và cả năm 2021 đồng thời thực hiện mục tiêu tối ưu đầu tư/chi phí nhằm đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn cho Tổng công ty.

Hải Long