Nông nghiệp sạch

Phối hợp khoa học và công nghệ trong hoạt động nông nghiệp

Chủ nhật, 27/6/2021 | 17:23 GMT+7
Mới đây, chương trình Phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2030 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã được ký kết thành công.

Theo chương trình, hai Bộ sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm. Trong đó tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, hữu cơ, công nghệ sinh học... Các công nghệ sẽ tập trung vào chế biến sâu, công nghệ bảo quản để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Các công nghệ hướng tới tối ưu hóa quá trình sản xuất quản trị, chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, đưa nông nghiệp nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng sống người dân. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình phối hợp, hai bên sẽ cùng tổ chức thực hiện chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp; chương trình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; thúc đẩy chuyển giao, làm chủ các công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp

Trước đó, giai đoạn 2016 – 2020, hai bên cũng ký chương trình phối hợp. Nhờ đó đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện; hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với hệ thống nhà màng, nhà kính, nhà lưới kết hợp công nghệ số để điều khiển tự động hoặc bán tự động, ứng dụng BigData, internet vạn vật (IoT), (trí tuệ nhân tạo) AI trong quản lý và chăm sóc cây trồng, tưới tiết kiệm nước.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, Lễ ký kết khẳng định sự phối hợp hoạt động giữa hai Bộ ngày càng bền vững hơn, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và phát triển của ngành NN&PTNT nói riêng. Đây là nội dung mà hai Bộ có thể tiếp tục đồng hành cùng xây dựng các chương trình phối hợp triển khai cụ thể trong thời gian tới. Sự thống nhất chủ trương, định hướng của hai Bộ là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bộ KH&CN ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính trong bố trí nguồn vốn cải tạo, nâng cấp các phòng thí nghiệm của các viện, trường trực thuộc Bộ NN&PTNT; xây dựng vườn thực vật quốc gia; nâng cấp hệ thống ngân hàng gene quốc gia, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kỳ vọng việc hợp tác giữa 2 bên sẽ đưa công tác nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp lên một tầm cao mới. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thêm những tư duy mới, mô hình mới, ý tưởng mới để tạo ra “làn gió mát”, năng lượng cho đội ngũ nghiên cứu khoa học của Bộ NN&PTNT nói riêng và những nhà khoa học nói chung.

Theo Bộ NN&PTNT, giá trị tạo ra từ ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngàng nông nghiệp. Năm 2020, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,75% so với năm 2019, GDP toàn ngành tăng 2,68%.

Thanh Bảo (T/H)