Quảng Nam: Bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi trước 15/2

Thứ ba, 18/1/2022 | 10:52 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi chậm nhất trước ngày 15/2/2022.

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây đã ban hành công văn số 319/UBND-KTTH về việc khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, bảo vệ thi công dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh này.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tại công văn số 156/EVNNPT-QLXD ngày 13/1/2022 về việc giải quyết các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; để giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ về tiến độ, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Núi Thành chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các khoảng néo hành lang tuyến còn lại đồng thuận theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để nhận tiền, khẩn trương bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 15/2/2022 cho chủ đầu tư thi công dự án.

Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ nhưng các hộ dân vẫn cố tình cản trở, chống đối và không thực hiện việc bàn giao mặt bằng theo thời gian quy định thì UBND các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Núi Thành phối hợp với các đơn vị liên quan, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung hoàn thiện phương án và tổ chức lực lượng bảo vệ, hỗ trợ an ninh trật tự để đơn vị thi công triển khai công việc trong tháng 2/2022 nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, bảo vệ thi công dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND cấp xã phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung đôn đốc các hộ gia đình còn lại có nhà, công trình, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khẩn trương tổ chức tháo dỡ, di dời nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản ra khỏi hành lang an toàn lưới điện theo đúng quy định nhằm đảm bảo tiến độ đóng điện và vận hành an toàn công trình.

Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các địa phương hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ, thủ tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện bảo vệ thi công dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; đồng thời, theo dõi giám sát các địa phương triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các phát sinh vượt thẩm quyền.

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các địa phương và Sở, ngành liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện bảo vệ thi công dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam; trường họp có phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất, gửi UBND các huyện và các Sở, ngành để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành; thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Trưởng Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung triển khai thực hiện.

Nhã Quyên