Tiết kiệm điện năng

Quảng Nam thực hiện kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện

Thứ ba, 3/10/2023 | 09:43 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến năm 2025, giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện dưới 6%. Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 15 MW vào năm 2025.

Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Kế hoạch được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan, tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Ngành điện Quảng Nam tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện bằng công nghệ hotline trong mùa khô

Để hoàn thành các mục tiêu trên, kế hoạch nêu một số nhiệm vụ, giải pháp như: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; trường học; bệnh viện xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với đơn vị điện lực xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.

Tại các hộ gia đình, sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo quy định; thường xuyên thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về sử dụng điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cửa hàng, cửa hiệu, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại).

Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Khuyến khích xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh…

An Vinh