TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022

Thứ năm, 30/12/2021 | 08:54 GMT+7
Ngày 29/12, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022. Theo đó, năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến SXKD, đời sống của người lao động, cùng với thị trường tiêu thụ khó khăn, có thời điểm than tồn kho cao… TKV đã có các giải pháp chủ động trong phòng chống dịch, điều hành linh hoạt, quyết liệt từng tháng sản xuất và tiêu thụ đạt hiệu quả cao.

Ông Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2021 là năm thành công nhất của TKV trong 10 gần đây. Tập đoàn đã thực hiện thành công phòng chống dịch, tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 sớm cho 100% cán bộ, công nhân, người lao động đủ điều kiện. Đồng thời, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 8 - 10% so với năm 2020, đặc biệt là sản xuất cơ khí, khoáng sản. Việc làm, thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo…

Ngành than hướng tới thực hiện “thông minh hóa” trong quản lý và sản xuất

Về kế hoạch nhiệm vụ 2022, mục tiêu chung của Tập đoàn là “an toàn - phát triển - hiệu quả”, tiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an toàn trong sản xuất, trong công tác cán bộ; thực hiện “thông minh hóa” trong quản lý và sản xuất; xây dựng hệ sinh thái TKV, kinh tế tuần hoàn; đồng bộ phát triển các lĩnh vực SXKD trong toàn TKV để có hiệu quả cao nhất.

Các chỉ tiêu chính năm 2022: than nguyên khai sản xuất 39,1 triệu tấn; than tiêu thụ 43 triệu tấn; bóc đất đá 167.100 triệu m3; đào lò 258.117 m; sản xuất alumin quy đổi 1,3 triệu tấn; sản xuất điện 9,6 tỷ kWh… Mục tiêu doanh thu 131.600 tỷ đồng; tiền lương bình quân 13,636 triệu đồng/người/tháng… 

Tổng giám đốc TKV cùng giám đốc các đơn vị thành viên ký kết hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2022

Bên cạnh đó, TKV tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo toàn và phát triển vốn. Thực hiện tăng năng suất lao động, tăng thời gian lao động hữu ích trong ca sản xuất, giảm thời gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho công nhân hầm lò, tiếp tục thực hiện hoàn thiện mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, sản xuất than chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản xuất cơ khí, dịch vụ. Triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân, trước mắt xây dựng nhà ở cho công nhân Than Núi Béo trong năm 2022. Đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển sản xuất, đặc biệt là các dự án khai thác hầm lò xuống sâu, dự án lộ thiên Bắc Bàng Danh…

Tại hội nghị, Tổng giám đốc TKV cùng giám đốc các đơn vị thành viên đã ký kết thỏa thuận chung toàn Tập đoàn và hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2022.

Anh Thư