Năng lượng tái tạo

TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án điện rác

Thứ ba, 29/6/2021 | 09:22 GMT+7
UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì).

UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại tại Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì).

Kế hoạch được ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm tiếp nhận rác tại các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn và Xuân Sơn; giải quyết tình trạng cấp bách, khó khăn trong xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP trong điều kiện các khu chôn lấp hợp vệ sinh không còn khả năng tiếp nhận rác, khó khăn trong xử lý nước rác, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn và dự án Nhà máy điện rác Seraphin đúng thời hạn, chất lượng theo cam kết và các quy định của Nhà nước.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, huyện Sóc Sơn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND TP những giải pháp, hỗ trợ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện triển khai dự án đúng tiến độ. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, phân rõ trách nhiệm, thời hạn nhằm giải quyết các khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đối với Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội - chủ đầu tư dự án nhà máy điện rác tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư bố trí đủ nguồn lực về con người, tài chính, bộ máy nhân sự, vượt qua các khó khăn do dịch Covid-19 để hoàn thành dự án; tiếp nhận, xử lý rác thải theo tiến độ đề ra; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Cục thuế Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn để được hướng dẫn, tham mưu báo cáo UBND TP giải quyết, tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đóng điện và thực hiện thủ tục hoàn thuế VAT theo quy định.

Dự án nhà máy điện rác tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đang trên đường về đích

Đối với Công ty CP Công nghệ môi trường xanh Seraphin - chủ đầu tư dự án Nhà máy điện rác Seraphin, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm bố trí đủ nguồn lực về con người, vốn, bộ máy nhân sự hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong năm 2021; thi công, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong thời gian tối đa 22 tháng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND thị xã Sơn Tây để tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị đủ điều kiện để triển khai các thủ tục tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện tuyệt đối tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về xây dựng, môi trường, điện lực và các quy định liên quan khác… Thường xuyên báo cáo tiến độ, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất những giải pháp và phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND TP xem xét, tháo gỡ.

Được biết, Nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017 với công suất đốt khoảng 4.000 tấn rác/ngày, có tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến vận hành từ tháng 10/2020 nhưng đến nay nhiều lần chậm tiến độ. Nhà máy điện rác Seraphin đã hoàn thành việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, các thỏa thuận hạ tầng cơ sở, đủ điều kiện để đề nghị Bộ Xây dựng cấp phép xây dựng, cơ bản đủ điều kiện khởi công trong năm 2021.

Đức Dũng