Sức khỏe

Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa bão lũ

Thứ ba, 18/10/2022 | 17:35 GMT+7
Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn số 4613/SYT-NVY về việc tăng cường thực hiện biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa bão lũ năm 2022.

Theo công văn, ngày 7/10/2022, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế ban hành công văn số 556/MT-SKHC gửi các Sở, ngành y tế địa phương về việc tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa bão lũ.

Do đó, để đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm những chỉ đạo sau:

Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, bổ sung kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, quản lý chất thải y tế khi xảy ra bão lũ trên địa bàn.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt, nguồn nước hộ gia đình, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại khu vực công cộng, khu tránh trú... theo phân cấp tại địa phương.

Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt trước, trong và sau mưa bão

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về biện pháp xử lý, trữ nước, sử dụng nước an toàn cho gia đình, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh... theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bố trí nhân lực, dự trù và cung cấp đủ thuốc, hóa chất... đảm bảo xử lý nước, môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực bị ngập sau khi nước rút.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trung tâm y tế triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch, quản lý chất thải y tế, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau khi bão lũ xảy ra. Tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt, công tác thu gom, xử lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở y tế hoặc trong các khu tránh trú an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa bão lũ.

Công văn còn nêu rõ, với các đơn vị y tế trong và ngoài công lập, cần căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiêm túc thực hiện các nội dung tại công văn số 556/MT-SKHC, nỗ lực thực hiện tốt nhất, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Mỹ Dung