Tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão

Thứ năm, 15/9/2022 | 15:19 GMT+7
Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý nước để phòng, chống úng ngập trong mùa mưa bão, phòng ngừa dịch bệnh.

Theo đó, để phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, bảo đảm sạch, đẹp, không có rác thải tồn đọng; chỉ đạo các nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường bảo đảm vệ sinh các điểm tập kết xe gom, hòm đồ; rửa sạch các điểm cẩu rác, vệ sinh thùng rác...

Bên cạnh đó, UBND các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần; tổ chức thu dọn, vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải tồn đọng tại các điểm tập kết không đúng nơi quy định về khu xử lý của thành phố; chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm vệ sinh các ao hồ, khu đô thị, vườn hoa mở...

Tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão

Sở Xây dựng cũng đề nghị Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước tăng cường duy tu, duy trì các công trình thoát nước, thực hiện đúng kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2022...

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng có công văn gửi các đơn vị về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh. Trong đó, Sở Y tế tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế các cấp về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các cơ quan truyền thông, báo, đài tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học; kiểm tra loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng có thể chứa nước không sử dụng; phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng; lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch với các hoạt động của phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, chương trình Sức khỏe Việt Nam, chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tham mưu, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, đặc biệt phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan trong công tác vệ sinh môi trường, công tác xử lý nước và vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch trong mùa mưa bão, nhất là các khu vực ngập, lụt.

Thanh Tâm