Văn hóa, du lịch

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2023

Thứ năm, 30/3/2023 | 16:12 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 301/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, năm 2023.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Việt Nam; đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Năm nay, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội sẽ là ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Phó Ban Chỉ đạo gồm: bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo); Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội Thể thao học sinh Việt Nam; ông Đặng Hà Việt, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo quy chế kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quyết định cũng nêu rõ, Ban Chỉ đạo cũng đảm nhận trách nhiệm phân công Trưởng Ban tổ chức Đại hội ở Trung ương; quyết định kế hoạch, chương trình công tác của Ban tổ chức và các tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của Ban Chỉ đạo và quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; quyết định, tổ chức triển khai kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Vì vậy, Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 dự kiến diễn ra trong tháng 8/2023, do thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức. Đại hội sẽ có 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tham dự; tổ chức thi đấu không quá 6 môn; do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xem xét, quyết định cụ thể; bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tiễn của thể thao học đường.

Lam An