Thực hiện đề án Hậu Giang xanh

Thứ năm, 27/10/2022 | 11:07 GMT+7
Tỉnh Hậu Giang đã và đang tích cực triển khai các hoạt động về bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần hoàn thành đề án Hậu Giang xanh.

Thời gian qua, các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã hưởng ứng, triển khai nhiều phong trào bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hậu Giang đã hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Theo đó, các cán bộ, công chức, viên chức, người dân đã ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, sông, kênh rạch; thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải; triển khai các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về BVMT; trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên các tuyến đường, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng TN&MT thành phố Ngã Bảy cho biết, bên cạnh các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, Phòng TN&MT thành phố còn phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị để phổ biến những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân, qua đó giúp cho công tác quản lý, BVMT trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn.

Tại thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), ngoài việc tổ chức các hoạt động trồng cây, làm vệ sinh môi trường, nạo vét khơi thông kênh rạch, hệ thống thoát nước, các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương còn tập trung hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn; xây dựng mô hình sáng, xanh, an toàn tại xã, phường.

Theo ông Nguyễn Hiền Công, Trưởng phòng TN&MT thị xã Long Mỹ, Phòng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động BVMT trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp để giảm thiểu rác thải nhựa phát sinh trong sinh hoạt của người dân cũng như tại các cơ quan, trường học; đồng thời vận động người dân, chủ cửa hàng, siêu thị hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hưởng ứng, triển khai nhiều phong trào bảo vệ môi trường

Song song với việc triển khai các hoạt động BVMT hưởng ứng các sự kiện lớn như: Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn… Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cùng với các huyện, thị xã, thành phố còn tích cực triển khai thực hiện các công trình, phần việc của chương trình, đề án BVMT trên địa bàn tỉnh.

Về đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại, xử lý chất thải phát sinh trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, góp phần tạo cảnh quan môi trường ở khu vực đô thị và nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Theo Phòng TN&MT thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), sau thời gian triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án, thành phố đã thành lập, kiện toàn gần 50 tổ vệ sinh môi trường, tổ thu gom rác, tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; đồng thời có 100% hộ dân thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng yêu cầu về BVMT; 53/53 ấp, khu vực đã đưa nội dung BVMT vào quy chế, quy ước cộng đồng.

Theo Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, sau thời gian triển khai thực hiện đề án Hậu Giang xanh, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức về BVMT của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân ngày càng được nâng lên; các hoạt động ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, sông, kênh rạch diễn ra thường xuyên ở khu vực đô thị và nông thôn; công tác phân loại rác thải tại nguồn; thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật... trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao trong đề án, Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm lượng rác sinh hoạt phải thu gom, vận chuyển, xử lý, nhất là tại các điểm hiện đang triển khai mô hình về BVMT.

Bên cạnh đó, vận động các hộ dân chăn nuôi thủy sản thực hiện xử lý chất thải đúng theo quy định; đẩy mạnh việc thu gom, chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho đơn vị chức năng xử lý; xây dựng thêm các bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật... để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu mà đề án đã đề ra.

Sở cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tập trung lồng ghép công tác BVMT trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các dự án đầu tư khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phải có biện pháp BVMT; mở rộng phạm vi, khối lượng, tần suất thu gom, vận chuyển rác thải đáp ứng được yêu cầu thực tế phát sinh để đảm bảo lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tại các điểm tập kết không bị tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Gia Bách