Văn hóa, du lịch

Tổ chức Diễn đàn Văn hóa với doanh nghiệp vào tháng 11/2022

Thứ hai, 15/8/2022 | 17:00 GMT+7
Nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11), Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp lần thứ 2 và Chương trình xét, tôn vinh Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức trong tháng 11/2022.

Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Phấn đấu thực hiện văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam

Sự kiện dự kiến được tổ chức vào tuần thứ 2 của tháng 11/2022, bao gồm 3 hoạt động chính: hội thảo với chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19…

Các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam (do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn) sẽ tham gia buổi lễ tôn vinh và trao chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2022. Chứng nhận này có giá trị 3 năm kể từ ngày được công nhận. Thời hạn doanh nghiệp nộp hồ sơ đến hết ngày 30/9/2022.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp, gồm các doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2021 và năm 2022, cùng với một số doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua.

Đại diện ban tổ chức diễn đàn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thu Phương đánh giá, các hoạt động của diễn đàn sẽ từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Mỹ Dung