Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học

Thứ tư, 18/1/2023 | 09:00 GMT+7
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học để mỗi học sinh vừa là người có ý thức bảo vệ môi trường vừa là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân và xã hội chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, đẩy mạnh phong trào học sinh Thủ đô thực hiện văn minh đô thị - chung tay làm sạch môi trường.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai tới tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sáng – xanh - sạch - đẹp.

Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục học sinh có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường, giữ gìn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục cung cấp đến cán bộ, giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan hệ giữa con người và môi trường xung quanh, sự ô nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tăng cường bồi dưỡng cho học sinh tình cảm, thái độ đối với môi trường, có tình cảm yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước, có thái độ thân thiện với môi trường. Tập trung rèn luyện các kỹ năng, hành vi phát hiện vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và ứng xử tích cực với các vấn đề biến đổi khí hậu nảy sinh, thực hiện các hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi.

Tiếp tục phát động và thực hiện phong trào "Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và phòng chống rác thải nhựa, túi nilon", "Sử dụng tiết kiệm điện, nước, tránh lãng phí", "Bảo tồn đa dạng sinh học", "Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, tôn trọng đa dạng sinh học"... trong trường học.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, Ngày Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa cho học sinh (truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; truyền thông về tác hại của chất thải nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng; tổ chức tuyên truyền bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã; tổ chức thực hành giao lưu trong học sinh thực hiện sống xanh, thực hành điểm trong học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu...).

Hơn nữa, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng trong trường học như loa phát thanh đầu - cuối giờ, treo băng rôn, dán áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu, tờ gấp tuyên truyền... Xây dựng hệ thống tài liệu để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo định hướng giáo dục vì sự phát triển bền vững, ưu tiên các giải pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trong nhà trường. Từ đó giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống, thói quen, hành vi thân thiện với môi trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Sử dụng các thùng thu gom, phân loại rác sinh hoạt và rác thải nhựa, từng bước tham gia xây dựng “Trường học xanh” theo đề án phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Huyền Dung