Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế về khu dự trữ sinh quyển

Thứ năm, 3/11/2022 | 17:03 GMT+7
Ngày 3/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế về khu dự trữ sinh quyển.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, khu dự trữ sinh quyển thế giới là danh hiệu do UNESCO trao tặng cho các khu vực có giá trị đặc biệt về thiên nhiên và đa dạng sinh học. Kể từ khi được thành lập vào năm 1976 đến nay, mạng lưới khu dự trữ sinh quyển phát triển rộng khắp trên các châu lục của thế giới, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Tại phiên họp thứ 41 (năm 2021), UNESCO đã chọn ngày 3/11 hàng năm là Ngày Quốc tế về khu dự trữ sinh quyển nhằm thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững trên toàn cầu. Năm 2022, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục một lần nữa khẳng định ý nghĩa quan trọng của lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu; nhấn mạnh đa dạng sinh học chính là nền tảng để con người xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề toàn cầu về khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, nguồn nước và sinh kế bền vững cho người dân, qua đó giữ gìn hành tinh xanh cho các thế hệ mai sau.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế về khu dự trữ sinh quyển

Tại Việt Nam, việc quản lý và phát triển các khu dự trữ sinh quyển thế giới còn những tồn tại, hạn chế, việc đạt được mục tiêu vừa bảo tồn vừa phát triển kinh tế còn gặp không ít khó khăn; đa dạng sinh học ở Việt Nam đang tiếp tục bị suy giảm; một số mục tiêu của chiến lược không đạt mong muốn.

Hiện đã có nhiều sáng kiến trong bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường được thực hiện và lan tỏa trong mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển và góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững, nhân dịp này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố có khu dự trữ sinh quyển và các bên có liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các khu dự trữ sinh quyển đối với sự sống của con người và thiên nhiên, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái, tăng cường quản lý và phát huy chức năng về bảo tồn, hỗ trợ và phát triển của các khu dự trữ sinh quyển tại địa phương.

Thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường khu dự trữ sinh quyển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý và trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quản lý bền vững khu dự trữ sinh quyển.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, giáo dục và phát huy các giá trị văn hóa của khu dự trữ sinh quyển; áp dụng các mô hình sinh kế bền vững, thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; xây dựng các khu dự trữ sinh quyển trở thành các mô hình mẫu về phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện cam kết hành động bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu tham gia chương trình trồng cây để hưởng ứng và thúc đẩy thực hiện Sáng kiến 1 tỷ cây xanh.

Bảo Ngọc