Nông nghiệp sạch

Xây dựng nghề cá Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới

Thứ hai, 28/11/2022 | 15:42 GMT+7
Ngày 28/11, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Ban Thư ký Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện 26 quốc gia thành viên chính thức, các tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước, 8 nước thành viên và 11 vùng lãnh thổ có tham gia một số hoạt động của Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương.

Đây là hội nghị thường niên quan trọng nhất của Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương nhằm đánh giá một số hoạt động quan trọng của Ủy ban trong năm; đồng thời thảo luận quyết định sự tham gia, các chính sách, biện pháp quản lý nghề cá trong khu vực trong năm tiếp theo. Trong đó, Ủy ban sẽ xem xét trách nhiệm tuân thủ và quyết định chấp thuận hay từ chối đơn xin là "quốc gia không phải thành viên chính thức có hợp tác" của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Quản lý hoạt động khai thác thủy, hải sản để nghề cá Việt Nam xứng tầm khu vực và thế giới

Hàng năm, Bộ NN&PTNT đều cử đầu mối tham gia Hội nghị thường niên của Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương để giải trình các trách nhiệm tuân thủ và bảo vệ đơn đăng ký cơ chế "quốc gia không phải thành viên chính thức có hợp tác" cho năm tiếp theo và tiếp tục vận động để các nước thành viên trong Ủy ban ủng hộ Việt Nam tiến tới trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân, việc đăng cai tổ chức Hội nghị Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương lần này sẽ là cơ hội lớn để ngành khai thác thủy sản Việt Nam nói chung và lĩnh vực khai thác cá ngừ nói riêng hội nhập sâu rộng với nghề cá thế giới, góp phần tăng cường hợp tác với các nước trong Ủy ban và các tổ chức nghề cá khu vực, các tổ chức đa phương.

Qua đây, đại diện Tổng cục Thủy sản cam kết và khẳng định Việt Nam sẽ góp phần vào nỗ lực chung của khu vực, nhằm tăng cường truy xuất nguồn gốc các sản phẩm cá ngừ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi hải sản di cư xa; chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tuân thủ các quy định của khu vực, quốc tế hướng tới nghề cá có trách nhiệm.

Được biết, Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương được thành lập vào tháng 6/2004, với nhiệm vụ chính là quản lý và bảo tồn nguồn lợi cá di cư trong khu vực Tây và Trung Thái Bình Dương. Trong đó, tập trung chủ yếu vào cá ngừ (cá ngừ vằn, cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to và cá ngừ vây ngực dài); đồng thời áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động khai thác đối với các loài thủy sinh không chủ ý đang được bảo vệ như cá mập, rùa biển...

Việt Nam tham gia Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương với tư cách "quốc gia không phải thành viên chính thức có hợp tác" từ năm 2009. Trong các cuộc họp thường niên của Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đã và đang tham gia với tư cách là quan sát viên, qua đó nắm bắt được các quy định của tổ chức tại mỗi kỳ họp, từ đó có sự chuẩn bị, từng bước đầu tư xây dựng nghề cá Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế nghề cá khu vực và thế giới.

Kim Bảo (t/h)