Bắc Giang quyết liệt quản lý và bảo vệ rừng

Thứ sáu, 24/5/2024 | 16:13 GMT+7
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh việc quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cụ thể, theo Quyết định số 480/QĐ-UBND vừa được ban hành, tỉnh Bắc Giang quy định rõ diện tích, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023; kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thu được năm 2023 và dự toán chi phí quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng năm 2024. Theo đó, diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 là gần 17.200ha với 5.130 chủ rừng (trong đó 5.115 hộ gia đình cá nhân, 1 cộng đồng dân cư thôn, 3 UBND cấp xã và 11 chủ rừng là tổ chức) trên địa bàn 22 xã, thị trấn của các huyện Yên Thế, Sơn Động và Lục Ngạn.

Tổng số tiền chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (chủ rừng) trên địa bàn tỉnh là gần 3,4 tỷ đồng, theo từng lưu vực. Trong đó, lưu vực đầu nguồn sông Thương (huyện Yên Thế) gần 2 tỷ đồng (mức chi trả bình quân hơn 366.000 đồng/ha); lưu vực hồ Cấm Sơn (huyện Lục Ngạn) hơn 1 tỷ đồng (mức chi trả bình quân hơn 117.000 đồng/ha); lưu vực huyện Sơn Động gần 400 triệu đồng (mức chi trả bình quân hơn 132.000 đồng/ha).

Bắc Giang quyết liệt quản lý và bảo vệ rừng

Về hình thức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng tổ chức, thực hiện chi trả quả tài khoản ngân hàng. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì chi trả bằng tiền mặt. Bưu điện tỉnh là đơn vị hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện việc chi trả, quản lý, sử dụng tiền thu dịch vụ môi trường rừng của những năm tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Đối với phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản triển khai hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là trách nhiệm của chính quyền các địa phương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao. Chủ động và khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, quy chế phối hợp, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, phương án huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng tại địa phương với phương châm "bốn tại chỗ" cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo hiệu quả, an toàn; tăng cường diễn tập chữa cháy, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống khói độc, công tác hậu cần, lương thực, thực phẩm, nước uống, vật tư y tế phục vụ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng. Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng theo cấp dự báo cháy rừng quy định của UBND tỉnh; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn nhất. 

Ngọc Huyền