Bàn cách tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện trọng điểm

Thứ sáu, 31/3/2023 | 15:18 GMT+7
Tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia của EVN (Ban chỉ đạo) vừa chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án trong danh mục theo dõi, điều hành tiến độ.

Tại điểm cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT; ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT, lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Theo báo cáo của Ban Chiến lược phát triển EVN (Thường trực Ban chỉ đạo), hiện nay, Ban chỉ đạo đang theo dõi tiến độ 88 dự án nguồn và lưới điện, trong đó Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia với 52 dự án.

Cuộc họp rà soát tiến độ dự án điện trong danh mục theo dõi, điều hành tiến độ

Trong quá trình triển khai các dự án gặp rất nhiều vướng mắc như: vướng mắc về Quy hoạch điện VIII chưa được phê duyệt nên EVN chưa có đủ cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo của các dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và II, một số các dự án lưới điện truyền tải còn vướng mắc về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Công tác đầu tư các dự án lưới điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong thỏa thuận hướng tuyến, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng...

Ngoài ra, hầu hết các dự án lưới điện truyền tải, phân phối do EVN và các đơn vị thành viên của EVN hiện làm chủ đầu tư đều phải đề nghị nhà nước giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, nên phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư tại UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. 

Tuy nhiên, trong đó nhiều dự án đường dây truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi trải dài trên địa bàn 2 tỉnh trở lên sẽ phải trình lên đến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (theo khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2020) mà không phân biệt nhóm dự án (không phân biệt giá trị lớn, nhỏ). Chính điều này cũng dẫn đến kéo dài thủ tục đầu tư dự án.

Ngoài ra, giá nguyên vật liệu tăng cao trong khi đơn giá ban hành của nhà nước chưa theo kịp nên một số gói thầu phải thực hiện xử lý tình huống hoặc hủy thầu do vượt dự toán gói thầu.

Tại phiên họp, Thường trực Ban chỉ đạo kiến nghị loại bỏ một số dự án nằm trong danh mục theo dõi khi các dự án lưới điện truyền tải và phân phối có mục tiêu giải tỏa nguồn tuy nhiên căn cứ theo hiện trạng hệ thống điện không còn mang tính cấp thiết; các dự án lưới điện truyền tải vướng mắc kéo dài về thủ tục bổ sung điều chỉnh quy hoạch điện.

Thường trực Ban chỉ đạo kiến nghị Ban chỉ đạo có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương nhập khẩu và bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện phục vụ đấu nối và nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về việc huy động vốn để thực hiện các công trình trọng điểm.

Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo chủ động, đôn đốc các nhà thầu thi tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm do Ban chỉ đạo theo dõi và điều hành tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành phần mềm kế hoạch giúp theo dõi và tổng hợp chi tiết tiến độ của các công trình trong danh mục.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng nêu các khó khăn vướng mắc khi triển khai các dự án lưới điện truyền tải

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng nêu những khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án truyền tải của EVNNPT như vướng mắc thủ tục đầu tư, vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong điều chỉnh hướng tuyến theo đề nghị của các địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ông Nguyễn Tuấn Tùng cũng nêu những giải pháp EVNNPT đã và sẽ thực hiện để đáp ứng mục tiêu tiến độ Tập đoàn giao.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành thống nhất với báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo và đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, hoàn thành báo cáo để Tập đoàn báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực những khó khăn vướng mắc và những kiến nghị để Ban chỉ đạo quốc gia tháo gỡ vướng mắc.

Ông Dương Quang Thành đề nghị các đơn vị, đặc biệt là EVNNPT rà soát lại các dự án, công trình đầu tư về tính đồng bộ, hiệu quả và kiến nghị giải pháp về hiệu quả đầu tư, đặc biệt là công trình vướng mắc thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng...

Đề nghị các ban, đơn vị thuộc EVN hoàn thiện báo cáo cung - cầu điện từ nay đến năm 2030 để Tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc công trình giải tỏa công suất nguồn điện, hoặc có thể báo cáo để xã hội hóa các công trình giải tỏa nguồn điện.

Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng và các ban quản lý dự án lập kế hoạch triển khai chi tiết tiến độ các công trình, kịp thời báo cáo vướng mắc để Tập đoàn xem xét giải quyết, nếu không giải quyết được báo cáo các cấp có thẩm quyền. Đồng thời đồng ý loại bỏ một số công trình ra thành phần theo dõi của Ban chỉ đạo, chỉ có dự án thực sự cấp bách mới đưa vào danh mục theo dõi, đốc thúc tiến độ, đặc biệt là các dự án nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

Xuân Tiến