Chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ tư, 25/12/2019 | 10:11 GMT+7
UBND quận Hai Bà Trưng vừa có kế hoạch về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn.

Quận Hai Bà Trưng có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong. (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng giao UBND các phường xây dựng Kế hoạch thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn.

Cụ thể, tổ chức thông báo đến mọi tầng lớp dân cư, các tổ dân phố về chủ trương của Thành phố loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ để thực hiện chuyển đổi từ sử dụng than và bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ sang các loại bếp khác an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý và kiểm soát, chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn Quận.

Từ ngày 01/01/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an quận, UBND các phường theo chức năng, nhiệm vụ áp dụng Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong việc xử phạt hoặc tham mưu UBND quận xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.

V. Nam