Kinh tế xanh

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm sắp đi vào hoạt động

Thứ ba, 27/7/2021 | 12:52 GMT+7
Dự kiến trong quý IV/2021, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ đi vào hoạt động.

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc, cùng với thực hiện đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, dự kiến quý IV/2021, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ đi vào hoạt động. Cổng thông tin được xây dựng với mục tiêu sẽ kết nối với 100% hệ thống truy xuất nguồn gốc của các Bộ, cơ quan liên quan và ít nhất 70% trong tổng số các đơn vị cung cấp giải pháp tại Việt Nam.

Quản lý nguồn gốc hàng hóa qua mã QR code

Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị được ủy quyền chủ trì thực hiện triển khai chương trình. Hiện, đơn vị đang phối hợp xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện về truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội mã số châu Âu (GS1) toàn cầu. Truy xuất nguồn gốc chuẩn phải đảm bảo các yếu tố: chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, thông tin của sản phẩm khi truy xuất phải thể hiện giống như đã công bố lưu hành, cần có sự kiểm tra, giám sát của bên thứ ba trong toàn bộ chuỗi quá trình tạo ra sản phẩm, có nhật ký điện tử về toàn bộ quá trình hình thành ra sản phẩm…

Theo Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia, việc truy xuất nguồn gốc một cách toàn diện các khâu như vậy đem lại lợi ích cho chính doanh nghiệp và người dân. Cụ thể, người tiêu dùng biết được chất lượng sản phẩm thông qua thông tin về toàn bộ quá trình hình thành, đường đi của một sản phẩm trước khi lên kệ bán hàng.

Doanh nghiệp có công cụ để quản lý, công khai chất lượng sản phẩm, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường. Các cơ quan quản lý sẽ xác định được chính xác, kịp thời nguyên nhân sự cố về chất lượng sản phẩm cũng như vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan. Khi các thông tin về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được đưa lên Cổng truy xuất nguồn gốc sẽ tạo nên kho dữ liệu để phục vụ cho chính nhu cầu minh bạch thông tin sản phẩm xuất khẩu và thương mại điện tử của doanh nghiệp.

Huyền Dung (T/h)