Đà Nẵng thanh tra nhiều đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Thứ sáu, 3/2/2023 | 15:27 GMT+7
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023, trong đó sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật của 35 đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, trong quý I/2023, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 14 đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch.

Quý II/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường sau khi khai thác khoáng sản của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đối với 10 đơn vị. Bên cạnh đó, Sở sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước đối với 10 đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ lưu trú, giải trí.

Ngoài ra, trong năm 2023, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đối với Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật của nhiều đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Được biết, việc thanh tra góp phần thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 2/4/2021. Đề án nêu rõ, việc tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường là một trong bốn giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố.

Trong hai năm 2021 và 2022, thông qua đề án, thành phố đã triển khai thực hiện được hơn 88 nhiệm vụ, tương ứng 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; cải thiện môi trường, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường với nguồn lực tài chính hơn 3.418 tỷ đồng.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành, đơn vị đã tuần tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hơn 420 triệu đồng; lắp đặt 74 camera để giám sát, quản lý, xử lý hành vi xả rác, nước thải vào khu vực âu thuyền và chợ cá; xóa bỏ 829 lồng bè nuôi cá, nghêu nuôi trồng trái phép; hoàn thành, vận hành khai thác hạng mục tại khu liên hợp xử lý Khánh Sơn; thực hiện đầu tư đồng bộ công trình thu gom, xử lý rác thải gồm hệ thống xử lý nước rỉ rác 1750 m3/ngày, quy trình vận hành chôn lấp hợp vệ sinh, quy định quản lý bãi chôn lấp…

Gia Bách (T/H)